Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva – cu trimitere la acceptarea documentelor cu biocip-uri

Sf. Apostol Pavel, apostolul neamurilor

Sf. Apostol Pavel, apostolul neamurilor

Este adevărat că rugăciunea şi lupta cu păcatul personal este lucrarea fundamentală a creştinului, dar să ne aducem aminte că şi nouă se potrivesc aceste cuvinte: ”În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit încă până la sânge.” (Evr.12,4) Si iarăşi să ne aducem aminte că în Sfânta Scriptură în acelaşi loc unde zice ”Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi.” (I Tes.5,16-18), continuă aşa ”Proorociile să nu le dispreţuiţi. Toate să le încercaţi; ţineţi ce este bine; Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului.” (I Tes.5,20-22)

Tot în Sfânta Scriptură găsim şi proorocii de netăgăduit şi de nedispreţuit “…să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei. Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.”(Apoc.13,15-18.)

Nu cipul din acte este, s-ar părea, numărul fiarei, dar sunt deja foarte multe situaţii în care nu poţi cumpăra sau vinde dacă nu eşti în posesia unui număr al unui sistem (bancar, social). Când se va generaliza acest tip de identificare numerică a omului, cei ce ar refuza-o, ar putea fi puşi în situaţia de muri în lipsuri cumplite. Nu ştiu cum se va face aceasta din punct de vedere tehnic, dar nu putem să nu observăm că există o preocupare constantă şi susţinută în această direcţie. În ce scop? Spre a respecta un plan? Poate. Spre împlinirea profeţiei? De ce? Din cea mai prozaică dorinţă de putere, din dorinţă despotică, de sorginte demonică, întâlnită în toate epocile istorice, de a avea stăpânire asupra altora. Doar că azi ştiinţele umane, sociale, economice şi tehnologia tot mai ingenioasă oferă o putere mult mai mare de stăpânire, control şi supraveghere celor ce se lasă seduşi de ispita de a-i stăpâni pe alţii.

Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva.” spune Sf.Ap. Pavel, corintenilor şi nouă peste veacuri. Nu realizăm cât de dependenţi şi biruiti suntem azi de toate cele îngăduite. Toate produsele tehnologiilor recente par a fi îngăduite, cât timp nu ne biruie şi ne leagă de ele. Apa curentă, încălzirea centrală, electricitatea, comunicarea electronică (telefon, internet), mijloacele de transport personale sau în comun, pe distanţe mici sau mari, toate acestea ne apar azi ca stict necesar. Să ne imaginăm cât de greu pare azi lipsa a măcar unuia din aceşti factori, pentru a înţelege cât de biruiţi suntem azi de cele îngăduite.

Sigur că la Judecată o să fim întrebaţi de talanţi, de aproapele, de ne-am bucurat, rugat şi mulţumit pururea. Dar şi dacă nu cumva am dispreţuit proorociile, dacă am cercetat toate, dacă am ţinut şi împlinit cele bune, dar şi dacă ne-am ferit de orice înfăţişare a răului.

Nu ştiu acum care este „pecetea fiarei”, dar citind tâlcuirile la Apocalipsă a Sfântului Andrei al Cesareei am remarcat acest pasaj „numele [Antihristului] nu va fi primit de cei însemnaţi pe faţă cu lumina cea dumnezeiască. Şi numele fiarei se va vesti peste tot celor ce vor cumpăra şi celor ce vor vinde, încât cei ce nu-l vor primi vor suferi moarte cumplită, din lipsa celor trebuincioase. Ştiinţa cea dovedită a acestui număr, precum şi a tot ceea ce s-a scris despre el, o va descoperi vremea şi nevoinţa celor înţelepţi şi treji.” Deci zice că cei luminaţi de Dumnezeu nu au primit însemnarea, nu zice că poti să primeşti că nu păţeşti nimic. Cât despre ştiinţa numărului fiarei, să-i întrebăm şi să-i ascultăm pe cei nevoitori, treji şi înţelepţi, oamenii duhovniceşti şi sfinţi ce trăiesc azi”.

Ce păţesc cei ce nu primesc semnul fiarei am aflat: moarte mucenicească cumplită în lipsuri de cele trebuincioase. Ce păţesc cei ce acceptă, scrie Sf Ioan Evanghelistul în următorul capitol din Apocalipsă: “Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se siue în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Iisus.” (Apoc.14,9-12)

Măcar acestea luându-le în seamă, nu putem să afirmăm că recentele avertismente, faţă de aceste sisteme noi de identificare numerică şi electronică a persoanelor umane, ar fi nefondate sau că ar avea o miză mică şi că s-ar face o zarvă inexplicabil de mare în raport cu miza lor.

Să ascultăm aşadar, cuvintele înţelepte ale Bătrânilor noştri, care ne îndeamnă azi să fim pregătiţi, cu duh de rugăciune, senini, bucuroşi, drepţi, să cercetăm proorociile şi să ne ferim de orice înfăţişare a răului, pentru ca să ni se potrivească şi cuvintele: „Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi desăvârşit, şi întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se păzească, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.” ( I Tes.5,23), amintindu-ne şi de aceste cuvinte: „Ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi, zice Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi.Şi voi fi vouă tată, şi veţi fi Mie fii şi fiice”, zice Domnul Atotţiitorul. Având deci aceste făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu.” (II Cor.6,17- II Cor.7,1)

Mircea Puscasu

Material preluat de pe blogul lui Laurenţiu DumitruLasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s