Cele 21 de întrebări adresate de Forul Ortodox Român autorităţilor publice

COMUNICAT DE PRESĂ

Mai multe asociaţii ale laicatului ortodox
solicită informaţii privind caracteristicile legale şi tehnice
ale paşapoartelor şi carnetelor de conducere biometrice

Luând act de discuţiile publice şi de rezonanţa socială deosebită provocate de introducerea paşapoartelor biometrice şi a noilor permise de conducere, pentru a înţelege dimensiunea reală a acestui eveniment, dar şi pentru a exprima public un punct de vedere, Forul Ortodox Român, organizaţie federativă a asociaţiilor de orientare creştin-ortodoxă, reprezentată de jurişti, teologi, matematicieni, specialişti I.T., jurnalişti etc., a solicitat autorităţilor publice (Ministerului Administraţiei şi Internelor, Autorităţii de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, Direcţiei Generale Paşapoarte, Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratului General al Poliţiei Române) informaţii privind caracteristicile legale şi tehnice ale acestor documente.

Persoană de contact: Rafael Udrişte (rafael.udriste@gmail.com), tel. 0748/034951

CĂTRE:
I. Ministerul Administraţiei şi Internelor, D-lui Ministru DAN NICA
II. Autoritatea de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, D-nei Preşedinte GEORGETA BASARABESCU
III. Direcţia Generală Paşapoarte, D-lui Director General – Chestor de Poliţie AUREL VASILE SIME
IV. Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, D-lui Director – Comisar Şef CORNEL VLAD
V. Inspectoratului General al Poliţiei Române, D-lui Comisar Şef de Poliţie GINO BOŞMAN
–––––––––––
–––––––––––
În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public,
În vederea lămuririi unor aspecte privind caracteristicile legale şi tehnice ale paşapoartelor biometrice şi ale noilor permise auto,
Prin prezenta, vă rugăm să răspundeţi la următoarea:

SOLICITARE DE INFORMAŢII PUBLICE

1. Care sunt caracteristicile (aprobate prin lege) ale documentului electronic românesc – paşaport şi permis de conducere (tip de memorie, tip de criptare, model de RFID utilizat, rolul microcip-ului în gestionarea informaţiilor, câte nivele de securitate s-au proiectat pentru protecţia informaţiilor, cum se poate proteja informaţia la distrugere sau suprascriere)?
2. Care sunt standardele europene şi naţionale care au stat la baza proiectării arhitecturii interne a paşaportului românesc, în formatul actual, cuprinzând mediu de stocare electronică a datelor?
3. Care este instituţia investită cu protecţia şi accesul la datele înscrise în noile acte cu mediu de stocare electronică a datelor?
4. Ce instituţie şi la ce nivel (Punct de trecere a Frontierei, Unitate de Poliţie, Primărie, Spital, Consulat/Ambasadă, Autorităţi din alte ţări) are dreptul de actualizare şi/sau modificare a informaţiilor conţinute în mediile de stocare electronică a datelor cuprinse în paşapoarte/permise de conducere (Dispozitiv de Identificare prin Radiofrecvenţă DIRF (RFID) sau altceva). În acest caz, este inclus, ca etapă obligatorie, şi acordul prealabil al posesorului documentului?
5. Care este procedura de supraveghere a autorităţilor cu privire la corectitudinea utilizării informaţiilor stocate pe microcip-uri în scopul strict al identificării persoanei?
6. Care este procedura de auditare a autorităţilor privind utilizarea corectă a informaţiilor stocate? Cine face auditul acestor autorităţi? Cine asigură auditarea nivelului de criptare a documentelor şi a metodologiei folosite?
7. Care este actul normativ ce prevede sancţionarea instituţiilor cu atribuţii în materie, în cazul încălcării normelor de utilizare a informaţiilor stocate în microcip?
8. Care este garanţia (în condiţiile în care nu au apărut normele de aplicare a OUG 207/2008) că vor fi respectate prevederile Art. 7 din Legea 248/2005 modificată prin OUG 207/2008 privind regimul de circulaţie al cetăţenilor români în străinătate?
9. Care este modalitatea de achiziţie a echipamentelor şi serviciilor aferente implementării sistemului de emitere a paşapoartelor/ permiselor de conducere cu medii de stocare a informaţiilor biometrice?
10. Care este istoricul modalităţii de achiziţie a echipamentelor şi serviciilor aferente implementării sistemului de emitere a paşapoartelor electronice (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, punctaje tehnice acordate etc.) şi care sunt criteriile care au stat la baza declarării câştigătorului. Totodată, care sunt costurile implementării noilor acte de identitate biometrice şi de unde provin fondurile necesare?
11. Ce studii de vulnerabilitate şi risc există asupra mediilor de stocare a informaţiilor biometrice sau a soft-urilor de scriere a noilor acte de identitate biometrice?
12. Care este standardul internaţional aplicat în România privind funcţionarea sistemelor care lucrează cu date personale?
13. De la ce distanţă pot fi citite mediile/dispozitivele de stocare a informaţiilor biometrice din paşapoarte/permise de conducere utilizând dotarea actuală a autorităţilor din România?
14. De la ce distanţă pot fi citite mediile/dispozitivele de stocare a informaţiilor biometrice din paşapoarte/permise de conducere utilizând tehnologia existentă la nivelul autorităţilor din ţările membre ale U.E. şi S.U.A.?
15. Sunt garantate următoarele cerinţe de confidenţialitate şi securitate a informaţiilor cu caracter personal? Cum?
A. Sistemul să permită doar identificarea persoanei prin citirea informaţiilor de pe document (inscripţionate sau conţinute în mediul/dispozitivul de stocare a informaţiilor biometrice), dar nu şi înregistrarea lor pentru utilizarea ulterioară (de ex.: cei care citesc documentul – paşaport/permis de conducere etc. – nu pot salva informaţiile pentru o utilizare ulterioară în orice alt scop);
B. sistemul să permită interogări (cercetarea bazei de date) doar pe bază de mandat şi să se poată extrage informaţii (prin orice mijloc: imprimare, tipărire etc.) numai aferente persoanelor înscrise pe mandat.
16. Precizaţi temeiul legal potrivit căruia posesorul documentului poate să verifice daca informaţiile inscripţionate pe document – paşaport/permis de conducere etc. – şi cele stocate în mediile/ dispozitivele de stocare a informaţiilor biometrice sunt identice şi că nu există informaţii suplimentare nelegale sau pentru care nu şi-a dat acordul în scris.
17. Care este procedura legală privind consimţământul posesorului documentului în cazul modificării informaţiilor din mediul/dispozitivul de stocare a informaţiilor biometrice?
18. Care este fundamentarea juridică şi/sau tehnică potrivit căreia o memorie pasivă, cu rol de stocare a informaţiilor, în format criptat, nu a fost considerată ca suficientă pentru a fi inclusă în paşaportul electronic?
19. Care este actul normativ în temeiul căruia se impune inserarea în cuprinsul documentelor, paşaport/permis de conducere şi CNP-ul posesorului alături de toate celelalte informaţii?
20. Care este procedura legală prin care posesorul documentului poate verifica informaţiile conţinute în dispozitivul de stocare a informaţiilor biometrice?
21. A fost consultată Autoritatea de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu privire la introducerea mediului/dispozitivului de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei? În acest sens, există un act oficial în care să fie exprimată poziţia acestei autorităţi faţă de noile reglementări legislative privind paşapoartele/permisele de conducere?

ASOCIAŢIA ZIARIŞTILOR ŞI EDITORILOR CREŞTINI (A.Z.E.C.)
ASOCIAŢIA „PRO VITA” – FILIALA BUCUREŞTI
ASOCIAŢIA „ROST”
FUNDAŢIA „SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI”

(Prin Cabinet de avocatură Mihaela Dobre şi Ion Ghigheanu)Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s