Paşaportul pentru viaţa veşnică

epassportArticolul de mai jos a apărut în numărul 1 (143) din ianuarie 2009 al revistei „Credinţa ortodoxă”revistă de cultură, atitudine şi spiritualitate a Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, revistă al cărei preşedinte al colegiului redacţional este PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. Acest articol, al cărui autor este Pr. Ioan Enache, l-am văzut prima dată în această revistă de atitudine ortodoxă duminica trecută şi am avut o mare bucurie.

Aşadar, a început. Siluirea. „S-apropie începutul sfârşitului”, zice Eminescu într-un articol din „Timpul”, 1 dec. 1879. Expresie foarte potrivită pentru aceste zile, pentru aceşti ani ai noştri. „Şi ea (fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. (…) Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase” (Apocalipsa 13, 16-18).

Două sunt elementele accentuate în aceste versete biblice: numărul numelui fiarei, 666, şi acţiunea de silire a tuturor oamenilor pentru a primi semnul pe corpul lor. Ce înseamnă silire? Constrângere, obligare, strâmtorare, forţare, oprimare, prigonire, siluire, urgisire. Am putea adăuga şi alte sinonime pentru impunerea tiranică a voinţei fiarei asupra făpturilor lui Dumnezeu. Omul asupra omului şi diavolul asupra omului, aceştia au tiranizat, prin veacuri, popoare întregi, generaţie după generaţie, cu sabia, cu glonţul, cu înfricoşarea, altfel spus cu toate formele violenţei. Ei, de data aceasta, luptătorii împotriva lui Dumnezeu au schimbat tactica, nu vor mai bate sau tăia pe nimeni, decât în cazuri izolate, dar ne vor sili printr-un mijloc economic. Nu vor cumpăra şi nu vor vinde decât posesorii de semn. Foamea! Siluirea vine prin interdicţia „legală” de a avea acces la mijloace de trai: hrană, îmbrăcăminte, adăpost, încălzire, lumină, unelte etc. Sfântul Efrem Sirul ne-a atenţionat de multă vreme: „Luaţi aminte, fraţii mei! Covârşirea fiarei şi meşteşugirea vicleniei ei, de la pântece începe! Căci după ce va fi strâmtorat cineva, lipsindu-se de bucate, va fi silit a primi pecetea lui, dar nu peste toate mădularele trupului, ci pe mâna dreaptă sau pe frunte va fi pus păgânescul chip, ca să nu mai aibă stăpânire omul să se pecetluiască cu mâna dreaptă cu semnul Sfintei Cruci, nici să se pecetluiască în numele Domnului…” (Cuvânt din Tomul al doilea, apud Monahul Zosima Pascal Prodromit, Sfârşitul omului, Credinţa Strămoşească, 1998, p. 126).Care e păgânescul chip? Treimea satanică: 666. Părintele Paisie Aghioritul ne lămureşte atât de simplu: „Pentru evrei numărul 666 este simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul Testament, au pus impozit concret neamurilor (care) era de 666 talanţi de aur (vezi 2 Paralipomena 9, 13). Acum, ca să supună toată lumea, pun iarăşi acest număr de impozit vechi, care se leagă de trecutul lor slăvit. De aceea nu vor să-l înlocuiască cu alt număr. Adică 666 este simbolul lui mamona” (Trezire duhovnicească, Schitul Lacu, Muntele Athos, 2000, p. 178).

Şi înainte vreme, pentru a supune o cetate, i se tăiau resursele de apă şi hrană, până îi aduceau la epuizare pe locuitori şi apoi aceştia se predau în voia vrăjmaşilor. Erau cazuri mai mult sau mai puţin izolate. Acum Scriptura ne spune clar: Satana îi sileşte pe toţi. E o mare deosebire între o cetate şi toată suflarea planetară. Iar forma de violentare e „paşnică”, e „soft”, un mijloc raţional, mai bine zis tehno-raţional. Sfântul Macarie cel Mare are o vorbă potrivită pentru această situaţie: „Păcatul pătruns în om este un fel de putere raţională a Satanei, care a pus stăpânire peste tot”. Un semn unic, încrestat sau implantat la purtător (fruntea sau mâna), şi ţi se deschide poarta veniturilor băneşti, uşa la supermarket, la benzinărie, la depozitul de lemne, la robinetul de apă, la sursa de electricitate ş.a.m.d. O condiţie se pune, atât: supune-te vrăjmaşului, fă-te rob lui, poartă-i semnul în sângele tău şi ai voie să umbli cu gamela după rântaş. Accezi la viaţă. Dar: „Sunteţi robi aceluia căruia vă supuneţi” (Rom. 6, 16). Refuzi atât de economicul 666, ţi se blochează totul. Şi poţi să mori, dacă nu rânduieşte Dumnezeu altfel. Foamea totalitară, foamea dictatorială, legiuita siluire. 666 se impune prin foame! 666 este paşaportul mamonei, zeul actual şi din veac al banului. Diavolul de pe comoară a înroşit cleştele în foc şi te ştampilează pe frunte sau pe mână cu pecetea satanei, după care te lasă să respiri o vreme. Întâi a adunat tot aurul sub labele lui, apoi cere supunere şi închinare. De cleştele înroşit în foc ar fugi şi vitele, necum oamenii să stea la coadă pentru a fi însemnaţi. Vicleanul are vechi experienţe cu povestea asta, de aceea a disimulat unealta care arde în una invizibilă, e numerică, electronică. Vine prin calculator. Care 666? Nu se vede nimic, e un cip acolo, un bob de orez sau un fascicul de laser, ce vă bateţi capul, e pentru protecţie, că sar teroriştii, şi hoţii, şi discriminatorii şi vă pun avuţiile şi viaţa în pericol. 666 bine pitit în codul de bare, pe care nu-l recunosc decât computerele.

Evreii, la ultima plagă egipteană, primesc semn divin, uşorii uşii şi pragul de sus să fie unse cu sânge de miel, închipuind litera T (tao), casa aceea urmând să fie protejată de urgie: „Voi vedea sângele şi vă voi ocoli şi nu va fi între voi rană omorâtore” (Ieşire 12, 13). Botezul în apă al creştinilor este şi el un semn: îmbrăcarea în harul lui Hristos, care înseamnă şi purtarea Crucii şi urmarea Mântuitorului întru Jertfă şi Înviere. Semnul cu sânge era vizibil cu ochiul liber. Semnul botezului în numele Sfintei Treimi e o taină, nu se vede, îl ştim, în schimb este vizibilă lucrarea binefăcătoare a lui. Diavolul ce-a zis: „Hai, să punem şi noi de-o taină, ca să-i putem păcăli!” Lucrează cu vechi mistere prin piramide, misterele eleusine, misterele pitagoreice, misterele orfice, misterele masonice etc., etc. Magia, vrăjitoria, bolmojelile – da, dar unii se sperie de „taina asta diavolească”, o preferă pe aceea lui Hristos care te face liber. Şi atunci au inventat-o în plan fizic, o putere raţională a Satanei, tot mapamondul se obişnuieşte acum cu calculatoarele, se dau gratis prin şcoli şi prin instituţii. Super-tehnică! Iar pecetea, codul de bare cu 666 în el, e concepută încă din 1948, perfecţionată în 1977 şi marcată pe ascuns pe produse, până a devenit obligatorie. Plan vechi, cu etape. Acum toate produsele dar şi toate animalele vii au primit deja pecetea 666 prin aplicarea codului de bare şi a microcipului atârnat de ureche. Etapele pentru aplicarea la oameni sunt: marcarea tuturor produselor cu „pecetea” codului de bare care a sărit deja în microcip, plăţile prin cardul bancar, introducerea monedei unice, eliminarea banilor fizici (impunerea sistemului financiar electronic), actele de identitate, permisul auto, carnetul de sănătate, asigurarea. Scriem de vreo 12 ani în revistă despre aceste etape, îndrumaţi de cuvintele Părinţilor Paisie Aghioritul, Serafim Rose, Iustin Popovici, Ioan Maximovici, Lavrentie al Cernigovului şi ale altor descoperitori. Ei, şi acum a început, nu a ajuns şi la noi, ci a început cu noi, românii. Ce? Începutul sfârşitului, cum bine zice Eminescu. Sau cum spunea un alt poet genial, Nichita Stănescu: „O armă are trei părţi: partea de început, partea de mijloc şi partea de sfârşit”. La noi, partea de început a fost codul numeric personal, introdus fără să ştim pe buletine şi pe certificatele de naştere, a continuat prin relaţia cu băncile, ne-au dat salariile pe carduri, apoi cardurile cu microcip. Şi nimeni n-a băgat de seamă. Numărul 666 din carduri e văzut numai de computer. Începutul continuă cu permisul auto concentrat într-un microcip, lucrare pornită vijelios şi fără nici o replică în decembrie 2008 şi cu paşaportul biometric, primul luat de meteoricul ministru al internelor în ultima zi a anului trecut. L-au arătat, ca exemplu, la televiziune, cum îi erau amprentate ambele palme, cum i se făceau pozele feţei. Prin vara trecută poliţia română protesta oficial că sunt amprentaţi ţiganii în Italia. Acum este amprentat ministrul internelor din România. Absurd lucru. Ca toate fărădelegile diavoleşti. Partea de final a etapei de început este strângerea tuturor acestor microcipuri (plasate în carduri) într-unul singur. Un microcip pe un singur card pentru toate actele omului. După început urmează mijlocul, care înseamnă eliminarea suportului din plastic, cardul acela nemernic, şi mutarea gâgâlicei electronice sub pielea cetăţeanului planetar. Unii au şi făcut-o, prin America sau prin alte locuri înaintate în drăcii (am văzut recent, pe CBS şi CNN, ştiri filmate cum un doctor, pe nume Feldman, injecta microcipuri medicale pe braţul drept al oamenilor din SUA). Când vor pune microcipul la toţi, atunci partea de mijloc e gata. Fiindcă vine finalul, plata, decontarea, judecata fiecăruia. Punctul.

În paşaportul biometric emis acum la Bucureşti există codul de bare. Fără de el, calculatoarele cititoare nu l-ar recunoaşte. Deci 666 e acolo. Bine înfipt. Iar în simbolul acesta este pitit diavolul. „Hă, hă, hă, rând diverşi întunecaţi la minte, pe ecranele televizoarelor comerciale. Cică stă diavolul în paşapoartele biometrice”. Uite că stă! Duhul rău intră în orice, în afară de potirul în care se află Sfânta Împărtăşanie, că acolo e Hristos şi îl arde cumplit. Încolo, poate intra în orice lucru, inclusiv în orice fiinţă terestră, dacă are îngăduinţă să o facă. Cu atât mai mult, în pecetea lui. Nu poate spune nimeni, nici un ierarh ortodox, teolog, politician, papa, oricine indiferent de rang, că 666 nu e numărul fiarei, pentru că aşa scrie în Sfânta Scriptură. E adevăr revelat. Iar numărul fiarei a fost introdus în paşaportul românului ortodox şi în permisul auto. Urmează încorporarea lui în buletinul electronic până la sfârşitul anului 2011, pentru a ne putea integra în spaţiul Schengen. Un spaţiu concentraţionar, un lagăr electronic sinistru, el însuşi un sistem pecetluit cu 666, ca imperiu desăvârşit al păcatului. Mulţi se bucură de o aşa binefacere: pot circula fără vize, liberi în toată puşcăria, ba chiar şi în America. Pot vinde, pot cumpăra, pot sluji, pot călători după voie. Adică – legaţi cu lanţurile mamonei. Lipsiţi de intimitate în orice secundă a vieţii lor. Dacă ar fi să se aşeze în genunchi, să adreseze o rugăciune de taină Maicii Domnului sau lui Hristos, dintr-o dată şi-ar aminti că momentul se transmite live. Dar nu vor mai putea să facă nici rugăciunea, pentru că sunt lipsiţi şi de Hristos. Cum aşa, doar paşaportul biometric sau buletinul, probabil tot biometric, nu constituie lepădarea prin pecetluire pe mână sau pe frunte? Adevărat! Dar ce, o eviţi pe aceea, primindu-le pe acestea? Te faci frate cu mamona, ca să treci puntea spre rai? Mare eroare. Puntea asta e în altă direcţie. Părintele Paisie Aghioritul ne spune cu durere: „Să înţeleagă că de vor lua buletinul de identitate (n. n., electronic, se înţelege), asta va constitui o cădere” (op. cit., p. 182). Şi bătrânul părinte Adam a suferit o cădere şi nu s-a mai putut des-frăţi de diavol vreo 5541 de ani, până când a coborât Mântuitorul la iad şi l-a scos de acolo. Noi avem toţi căderea lui Adam în sânge. Acum, semnând să ne punem numele în codul de bare, adică ne îngrădim identitatea cu 666, practic nu vom mai avea nume, ci vom fi un număr prins în pecetea fiarei, adăugăm o cădere personală pe lângă desagii de păcate, un acont plătit anticipat lepădării. Acelaşi duhovnic athonit, Părintele Paisie, lămureşte neînţelegerea: „Aici însă e vorba de identitatea mea, este ceva personal; nu mai este ban. Identitatea înseamnă ceea ce înseamnă şi cuvântul; adică cineva se identifică cu cele pe care le declară. Ei pun pe diavolul şi să semnez că îl primesc? […] Buletinul de identitate nu este pecetea; este introducerea pecetluirii” (op. cit. p. 181). Este începutul părţii de mijloc a armei Satanei. Altfel spus, actele electronice, biometrice, amprentările sunt cătuşe preliminare, după care, vrând-nevrând, urmează încătuşarea definitivă. Da, e pe veci! Paşaport către iad!

Voci arhiereşti au lansat imediat termenul paşaport teometric, adică măsurarea dumnezeirii, a sfinţeniei din noi, nu măsurarea vieţii biologice, cum defineşte cel biometric. Păi, e foarte frumos cuvântul. Problema e că paşaportul teometric nu poate fi asociat cu acela biometric, cum sunt gata să-şi închipuie unii, fiind ele antagoniste din fire: unul are ca semn Crucea, iar celălalt – 666; unul deschide calea către Dumnezeu, altul descuie numai uşile lui Satan. Cum să fii slugă la doi stăpâni? Este exclus până şi să te joci cu vorbele astea. Ori, ori. Cale de mijloc nu există. Nici asociere, nici compromis. Dacă primeşti un tip din aceste două paşapoarte, celălalt este eliminat pentru vecie. Pentru unii lucrurile sunt clare, ştiu ce au de făcut. Pentru alţii, viclenia asta cu etape premergătoare, cu clinciuri, cu momeli, cu capcane invizibile, este extrem de periculoasă. Ei cred că mai merge o vreme, că îl poţi fenta pe diavolul şi să te răzgândeşti la final. Asta ţinteşte şi Satana: te ademeneşte să încerci, să te obişnuieşti cu capcanele, să te încredinţezi că nu vei păţi nimic dacă înaintezi cu ochii spre comoară, tot mai aproape, până îi iei de sub labe câteva monede şi fugi. Nu se poate. Când ai ajuns acolo, eşti de mult legat. La urma urmei, e o chestiune de opţiune personală. Doreşti paşaport mamonic? Nu te opreşte nimeni. Nici măcar Dumnezeu, care îţi respectă desăvârşit libertatea de voinţă. Să reţinem un amănunt semnificativ: nimic nu va putea să-i oprească pe zidarii noii ere din marşul lor către pecetluire. De ce? Pentru că mulţi, foarte mulţi oameni, doresc pecetea, alţii o acceptă, alţii se supun mai în silă. Şi dacă oamenii o vor, atunci şi Dumnezeu o îngăduie. Dacă nu doreşti o astfel de cădere – te obligă legea. Chiar de nu formulează explicit obligativitatea, deşi la permise e clar exprimată, siluirea se află în context: altă cale nu există. Ei bine, comunicatul Părintelui Iustin Pârvu, publicat şi de noi în prezentul număr al revistei, are această menire: să-i trezească pe creştinii care vor mântuirea să ceară guvernului alternativa. Să existe o cale şi pentru ei, la permise, la buletine, la paşapoarte, la carduri bancare. Revenim la Părintele Paisie Aghioritul care ne învaţă: „Dacă Biserica ia o poziţie serioasă se va respecta libertatea credincioşilor, aşa încât cel ce vrea îşi va lua noul buletin, iar cel ce nu vrea, să-l păstreze pe cel vechi: atunci vor plăti numai câteva nuci tari, pentru că ceilalţi le vor sta împotrivă” (op. cit. p. 182). „Retrograzi, superstiţioşi, proşti, fundamentalişti, reacţionari, exaltaţi, bandiţi etc., etc.”, aşa ne numesc constructorii noii ere, folosindu-se de toate canalele media. Da, acceptăm ocările. Însă nu primim „biometricele”! Avem şi noi dreptul la viaţă, la credinţă şi la libertate. Optăm pentru mântuire şi Dumnezeu singur va hotărî care dintre noi se va mântui şi care nu. Dar măcar îndreptăm cârma vieţii noastre către El. Vrem paşapoarte pentru viaţa veşnică, aşa păcătoşi cum suntem. Dar nu voim să ne legăm cu Satana. Toată ierarhia, politică, religioasă, economică trebuie să afle asta. Şi cu cât vom fi mai mulţi, cu atât vocea noastră se va face mai bine ascultată. Doamne ajută-ne, că e mare nevoie de Tine în cumpăna aceasta!

Articolul poate fi găsit şi aici pe site-ul revistei.


One Comment on “Paşaportul pentru viaţa veşnică”

  1. […] in lume, ziua scumpirilor in Romania > UE vrea să monitorizeze toate automobilele > Paşaportul pentru viaţa veşnică > Sport.ro iar face trafic pe baza pornografiei > Cuviosul Paisie Aghioritul : SEMNELE […]


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s