Cum să credem, ce să credem, cum se cade să vorbim cu ereticii?

sfantul-teofan-zavoratul

Vă răspund cu bucurie sau, mai corect, voi discuta cu dumneavoastră în scris problemele pe care le ridicaţi în scrisoarea deosebită pe care mi-aţi trimis-o.

Inainte de a-mi fi scris dumneavoas­tră, am auzit şi eu câte ceva, dar n-am dat prea multă importanţă, însă acum văd că în regiunea în care trăiţi a izbucnit o adevărată epidemie. De aceea, mă grăbesc să vă răspund aşa cum mă va lumina Dumnezeu.

1. Imi scrieţi: „A venit la noi un învăţător al credinţei, ce pare un om politicos, şi umblă nu numai pe la casele celor bogaţi, dar şi pe la cei săraci, citeşte din Evanghelie, o interpretează, îi învaţă pe oameni credinţa în Hristos şi îi îndeamnă să se pocăiască. Lângă mine stă un legător de cărţi sărac, învăţătorul acela vine des la casa lui, unde adună o mulţime de lume. M-am dus şi eu acolo de două ori. Se aude că şi prin alte părţi propovăduieşte şi adună oameni”.

Să ne oprim deocamdată aici cu scrisoarea dumneavoastră. Se vede foarte clar că acest predicator al credinţei nu este un om al Bisericii. Cum să propovăduiască credinţa în Hristos fără să fie recunoscut ca propovăduitor de către Biserică? Lucrul acesta este nemaiauzit! Trebuia să vă gândiţi că aici se întâmplă ceva suspect şi să fiţi reţinut. Astfel v-aţi purtat? Aţi cercetat dacă sunt corecte cele pe care le auziţi sau dacă duc spre ceva bun? Aşa ar fi trebuit să priviţi lucrurile de la bun început.

In continuare, spuneţi că omul acela îi învaţă pe oameni să creadă în Hristos şi citează mereu din Evanghelii. Lucrul acesta ar fi trebuit să vă dea de gândit. De ce vă învaţă credinţa în Hristos? Sunteţi oare turc sau tătar? De mic copil credeţi în Hristos şi trăiţi la sânul sfintei Biserici Ortodoxe, după exemplul tuturor sfinţilor care au fost slăviţi de Dumnezeu. Atunci când a început să vă înveţe despre credinţa în Hristos pe dumneavoastră, care deja credeţi, ar fi trebuit să vă gândiţi că ceea ce crede el trebuie să fie diferit de ceea ce credeţi dumneavoastră, adică de credinţa Bisericii noastre.

Când v-a îndemnat să credeţi în Hristos, trebuia să-l întrebaţi: De ce ne spuneţi un lucru ca acesta? Oare suntem nebotezaţi?

Şi totuşi nimeni dintre domniile voastre nu a protestat. Spunându-vă să credeţi în Hristos, v-a considerat necredincioşi, iar dumneavoastră aţi tăcut şi aţi ascultat fără să spuneţi nimic, ca şi cum aţi fi fost cu adevărat necredincioşi.

Dacă propovăduieşte o altă credinţă, iar dumneavoastră staţi şi-l ascultaţi, atunci loviţi în credinţa Ortodoxă, în sfânta noastră Biserică şi în toţi cei care s-au mântuit şi continuă să se mântuiască la sânul ei. Aceasta este cea de-a doua dumneavoastră greşeală, mai mare decât cea dintâi!

In timp ce duceaţi o viaţă liniştită, îngrijindu-vă de mântuirea dumneavoastră, a venit un om oarecare şi a început sa vă predice: „Ştiţi ceva? Hristos a murit pentru mântuirea noastră. Credeţi în El, pocăiţi-vă şi veţi fi mântuiţi!”.

Iar dumneavoastră, ca şi cum aţi fi auzit ceva nou şi neobişnuit, v-aţi lipit de el, gata să părăsiţi Biserica, preoţii şi toate cele pe care până atunci le cinsteaţi ca pe nişte mijloace de sfinţire.

Ce lucru ciudat… Oare nu aţi fost botezat şi nu v-aţi luptat în numele lui Hristos? Oare nu aţi primit iertarea păcatelor prin taina spovedaniei? Nu v-aţi împărtăşit cu preacuratul Trup şi cu scump Sângele Domnului? Nu la Hristos aţi alergat de atâtea ori prin rugăciune şi nu în El v-aţi pus speranţa de mântuire? Aşadar, ce lucru nou şi deosebit, care să nu fi urcat la gândul şi la inima dumneavoastră, v-a propovăduit străinul acela?

Vă zice: „Hristos S-a răstignit pentru voi. Trebuie să credeţi în El ca să vă mântuiţi„. Oare nu mărturisim lucrul acesta în fiecare zi în Simbolul credinţei? „Cred (…) întru Unul Domn Iisus Hristos, Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi…”

Acelaşi lucru îl mărturisim atunci când cântăm în biserică: „Unul născut Fiul lui Dumnezeu… Care Te-ai răstignit Hristoase Dumnezeule, (…) miluieşte-ne pe noi”; „Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Impăratul nostru Dumnezeu”; „Miluieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu” sau: „Acum slobozeşte … că au văzut ochii mei mântuirea Ta…”.

Intreaga Sfântă Liturghie nu este altceva decât amintirea şi repetarea prin jertfa fără sânge a jertfei de sânge care s-a săvârşit pe Golgota pentru mântuirea noastră.

Dacă sunteţi de acord cu toate acestea, atunci ce lucruri noi auziţi, oare, de pe buzele predicatorului dumneavoastră, care vă fac să fiţi gata să lăsaţi tot ce aveaţi înainte şi să-l urmaţi pe acela, fără să cunoaşteţi prea bine încotro vă va duce şi ştiind că drumul pe care mergeţi acum este cel adevărat?

Acesta este un lucru de neînţeles! E ca şi cum aţi cânta un imn într-un cor armonios şi, dintr-o dată, vă opriţi, ca să ascultaţi o voce a unui necunoscut intrat în cor fără să fie invitat de nimeni, care face notă discordantă cu ceilalţi. Nu vă preocupă deloc dacă străinul acela a făcut bine începând să cânte sau dacă dumneavoastră aţi făcut bine că aţi încetat să mai cântaţi.

Cântăreţii experimentaţi spun că a distinge o voce într-un cor este împotriva regulilor. Iar oamenii care admiră acea voce se acuză pe ei înşişi, deoarece dovedesc faptul că nu au simţ estetic, în momentul de faţă, în privinţa temei mântuirii dumneavoastră, semănaţi cu necunoscătorii artei interpretării corale.

Până acum, aţi avut multă grijă de mântuirea sufletului. Aţi lucrat în pace şi în linişte, alături de ceilalţi fraţi. Dintr-o dată, a apărut străinul acela, care a început să tot repete una din multele învăţături ale Bisericii, iar dumneavoastră v-aţi îndreptat atenţia spre el. Aţi fost impresionat şi acum păreţi gata să lăsaţi totul şi să-l urmaţi. Nu v-aţi gândit nici un moment dacă purtarea aceluia sau a dumneavoastră este corectă. Cei care cinstesc lucrarea de mântuire vă vor considera ca pe un fel de mâncare fără gust la ospăţul duhovnicesc.

De cum aţi auzit primele sale cuvinte, trebuia să vă îndepărtaţi imediat, pe când dum­neavoastră v-aţi legat de el din ce în ce mai mult.

2. Imi scrieţi: Vorbeşte în permanenţă cu mult entuziasm despre Domnul nostru Iisus Hristos şi despre jertfa Sa mântuitoare, îl ascul­tăm cu plăcere, iar el ne atrage din ce în ce mai mult„.

V-aţi dat seama, oare, dacă este ortodox sau de altă credinţă? Sau poate v-aţi gândit că, dacă ştie ruseşte, este rus, şi dacă vorbeşte despre Mântuitorul Hristos cu atâta entuziasm, trebuie să fie de-al nostru, căci cunoaşte şi propovăduieşte adevărul… Aceste gânduri v-au amăgit şi, astfel, aţi căzut în înşelare.

Se poate să fie rus, dar nu are credinţa rusească. A fost ortodox, însă a căzut din Ortodoxie. Este eretic! Poate că propovăduieşte mântuirea prin Hristos, dar nu aşa cum ne-au învăţat Hristos şi sfinţii apostoli. Vorbeşte cu entuziasm, dar aceasta nu este o dovadă că ceea ce spune este adevărat. Mai degrabă dovedeşte faptul că este cu totul dăruit învăţăturii sale şi că se luptă pentru ea, ca şi cum o adunătură de erezii şi de rătăciri ar fi singurul adevăr care există.

Oare cele ce vă spun acum sunt lucruri necunoscute pentru dumneavoastră? Sau poate nu ştiţi al cui ucenic este? Cum e învăţătorul, aşa este şi ucenicul. Ştiţi, fără îndoială, că odată a venit pe la noi un anglican şi a început să umble din casă-n casă, înşelându-i cu învăţăturile sale pe unii dintre ai noştri – domni şi doamne – care nu păşeau cu hotărâre pe drumul adevărului.

Dintre aceştia a răsărit şi predicatorul dumneavoastră de acum, care continuă lucrarea de înşelare a anglicanului. Merge peste tot şi încearcă să-i ducă la pierzanie şi pe alţii. Credinţa pe care o avea anglicanul o are şi acesta. Amândoi s-au îndepărtat de adevărul de diamant al lui Dumnezeu şi se află pe cea de-a patra treaptă a căderii în minciună, întuneric, hulă şi erezie.

Nu vă voi descrie în amănunt în ce constă această cădere, dar vă voi prezenta pe scurt istoricul ei.

La început, exista o singură Biserică, a cărei credinţă era cea adevărată. Apoi, a venit ispita. Ca urmare, prin sofisticăria lui, papa de la Roma s-a îndepărtat de Biserică şi de adevărata credinţă(3). Aceasta este prima treaptă a căderii în minciună şi întuneric.

Din catolici sau papistaşi au ieşit protestanţii(4), care, prin alte sofisticării, au fost înşelaţi şi s-au îndepărtat de catolicism. Iată a doua treapta de cădere în minciună şi întuneric.

Din protestanţi, a ieşit sofisticăria anglicană(5) – cea de-a treia treaptă a căderii în minciună şi întuneric.

Din sofisticăria anglicană a ieşit, în fine, o altă rătăcire, al cărei adept a fost şi cel care a făcut pe la noi mai demult pe predicatorul şi a reuşit să-i ducă pe mulţi la rătăcire. Aceştia se află cu toţii pe a patra treaptă a căderii în minciună şi întuneric.

Invăţătorul dumneavoastră eretic, ce merge din casă în casă ca să-i înşele pe ortodocşi, se află pe cea de-a patra treaptă a căderii în minciună şi întuneric. Acesta este predicatorul pe care îl respectaţi atât de mult! Să vă bucuraţi de el!

Adevărul curat, neschimbat şi mântuitor al lui Dumnezeu nu se găseşte nici la catolici, nici la protestanţi, nici la anglicani, nici la predicatorul dumneavoastră. El este cuprins numai în învăţătura adevăratei Biserici, adică a Bisericii Ortodoxe. Se ştie faptul că toţi ceilalţi, care se află în rătăcire, cred că ei sunt în posesia adevărului. Insă adevărul este departe de aceştia.

Catolicii, care s-au desprins primii din Biserică, au impresia că adevărul se află la ei.

Protestanţii, care acuză falimentul catolic în multe privinţe, în loc să se întoarcă la adevăr, s-au îndepărtat şi mai mult de el. Ei nu şi-au întemeiat noua lor biserică pe adevărul lui Dumnezeu, ci pe sofisticării eretice. Oricât ar pretinde că sunt în posesia adevărului, în realitate se află foarte departe de el.

Englezilor nu le-a plăcut protestantismul german şi şi-au făcut propriul lor protestantism, modelat după ei înşişi şi după propriile lor concepţii despre adevărurile veşnice pe care le-a revelat Dumnezeu. Ei s-au îndepărtat şi mai mult de credinţa adevărată, pentru că au încercat să o abordeze prin mijloace omeneşti.

Atât din anglicanism, cât şi din protes­tantism, au răsărit mai apoi o mulţime de lăstare. Schismele şi ereziile s-au înmulţit. Fiecare lăstar nou se laudă că, în sfârşit, a găsit adevărul! în realitate însă, ele se cufundă şi mai adânc în minciună şi în întuneric. Nimeni nu caută adevărul acolo unde l-a aşezat Dumnezeu, ci în propriile lor sofisticării. De aceea, nu au găsit lumina, ci numai câteva umbre în întuneric, pe care şi-au întemeiat mărturisirea credinţei. Printre aceste umbre se află şi conţinutul predicii care vă atrage atât de mult, aşa cum îmi scrieţi.

In vreme ce în Occident a crescut încontinuu numărul ereziilor(6), apărând noi şi noi învăţături rătăcite, mai mult sau mai puţin grave, în Răsărit, credinţa Ortodoxă a rămas neschimbată, sub oblăduirea Bisericii, care păstrează adevărul sfânt ca pe o comoară.

Ortodoxia cinsteşte şi apără adevărul care a fost propovăduit de Insuşi Dumnezeu şi răspândit apoi de sfinţii Săi apostoli. Noi, creştinii ortodocşi, care suntem fiii adevăratei Biserici, păstrăm şi transmitem mai departe singurul adevăr care există, pe care îl avem direct de la Dumnezeu, şi rămânem neclintiţi în credinţa noastră.

Chiar dacă au trecut atâtea veacuri, adevărul s-a păstrat neschimbat şi nealterat la sânul Ortodoxiei şi a ajuns până la noi aşa cum a fost el propovăduit de Dumnezeu şi de sfinţii apostoli.

Sfânta noastră Biserică este în adevăr şi de aceea, şi noi suntem în adevăr. Trebuie să-I fim recunoscători Domnului că a binevoit să ne naştem la sânul adevăratei Biserici, care este Biserica Ortodoxă.

In vreme ce dumneavoastră aţi crescut sugând la sânul adevărului veşnic, falsul dumnea­voastră predicator a luat-o ieri-alaltăieri pe calea înşelăciunii. Cu toate acestea, nu şovăie să propovăduiască pretutindeni rătăcirile sale, iar dumneavoastră v-aţi îndreptat privirea spre el, fără ca măcar să cercetaţi adevărul spuselor lui şi, astfel, sunteţi în primejdie să vă desprindeţi de Sfânta Biserică şi de adevărul lui Dumnezeu.

Acest adevăr a trăit în credinţa părinţilor, a moşilor şi strămoşilor noştri şi a tuturor ruşilor(7), de atunci de când au fost luminaţi, adică din vremea Sfântului întocmai cu apostolii Vladimir, acum aproximativ o mie de ani(8).

Câţi sfinţi nu au răsărit din Biserica noastră, care acum se roagă pentru noi dinaintea Dom­nului… Câţi oameni nu au bine-plăcut lui Dumnezeu, umplându-se de har, aşa cum se vădeşte din mulţimea de sfinte moaşte nestricăcioase răspândite peste tot pământul rusescşi, dintr-o dată, vine predicatorul acesta fals, care ieri-alaltăieri a fost înşelat şi s-a adâncit în întuneric, şi încearcă să vă desprindă de această sfântă însoţire.

Dar să nu ne oprim aici, căci aceeaşi mărturisire de credinţă şi acelaşi drum mântuitor sunt urmate şi de greci, de la care am luat lumina Ortodoxiei(9).

Studiaţi-le istoria şi, la capătul multor veacuri, veţi ajunge până la Sinoadele ecu­menice care au susţinut şi au confirmat dogmele credinţei noastre, adică adevărul universal. Citiţi istoria Sinoadelor care s-au întrunit până în vremea lui Constantin cel Mare, şi pretutindeni veţi vedea că acelaşi adevăr a fost mărturisit de mulţimea fără număr a credincioşilor şi s-a răspândit până la capătul pământului.

Putem merge şi mai departe. Citiţi istoria secolelor de prigoană a credinţei adevărate. Veţi regăsi aceeaşi mărturisire de credinţă şi acelaşi drum spre mântuire pe care îl urmăm noi acum. Toţi mucenicii creştini au luptat pentru păstrarea neschimbată a învăţăturii pe care le-au transmis-o apostolii, în vreme ce apostolii au luat credinţa şi învăţătura de la Domnul. Iar ce făcea sau ce spunea Fiul era potrivit cu porunca Tatălui Ceresc, în cadrul tainei Sfintei Treimi.

Iată de unde începe credinţa noastră! Iată care-i sunt originile! Ea a izvorât de la sânul Dumnezeirii şi a curs de-a lungul veacurilor, ajungând neschimbată până la noi! Iar dumnea­voastră aţi fost gata să vă lepădaţi de această cre­dinţă veche şi sfântă şi s-o înlocuiţi cu minciuna pe care o propovăduieşte predicatorul acela fals! Este vreo logică în toate acestea?

3. Vă înţeleg reacţia, atât a dumneavoastră, cât şi a celorlalţi care ascultă predicile pastorului: Doar nu spune nici un neadevăr! Propovăduieşte adevărul, învaţă despre mântuirea în Hristos şi despre Evanghelie„.

Staţi puţin! Nu vă grăbiţi să trageţi con­cluzii. Să punem lucrurile în ordine. Este permis să vorbim despre Iisus Hristos cu viclenie sau cu ocolişuri?

Este permis să propovăduim drumul spre mântuire, dar să-i ducem pe cei care ne ascultă la pierzanie? Oare nu aşa au procedat ereticii dintotdeauna? Câte şi câte învăţături n-au existat atât înainte de marele eretic Arie, dar mai ales după el… Toate acestea au fost afurisite de Biserică.

In Occident, au apărut nenumărate erezii, însă fără excepţie, ele au fost respinse de Ortodoxie, chiar dacă şi acestea îl mărturisesc pe Hristos!

Prin urmare, nu trebuie să tragem concluzia că oricine vorbeşte despre Hristos este neapărat şi vrednic de crezare, ci este nevoie să cercetăm dacă într-adevăr propovăduieşte calea sfântă spre mântuire.

Dintre domniile voastre, nimeni nu s-a obosit să facă o astfel de cercetare, ci, cum aţi auzit din gura aceluia numele preadulce al lui Hristos, v-aţi luat după el, fără să vă mai gândiţi. Nimeni dintre domniile voastre n-a bănuit că numele acesta sfânt este rostit ca momeală de un om înşelat, ca să vă înşele şi pe dumneavoastră şi să vă ducă sufletele nebănuitoare la pierzanie.

Nu aţi citit în Evanghelie cuvintele de avertizare ale Domnului: „Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori” (Matei 7, 15)?

Să nu vă închipuiţi că prin cuvintele acestea, Domnul se referă la cei care nu cunosc numele Său. Nu. Se referă tocmai la cei care se folosesc de numele Lui ca să-i rătăcească pe ceilalţi. Lucrul acesta rezultă din cuvintele pe care le rosteşte imediat după aceea: „Mulţi Imi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit?(Matei 7, 22). Vedeţi? Aceştia Il propovăduiesc pe Hristos, dar El Insuşi ne îndeamnă să ne păzim de ei. In ziua judecăţii le va spune: „Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fără­delegea” (Matei 7, 23).

Prin aceste cuvinte, Domnul vrea să ne avertizeze că nicicând nu i-a considerat pe aceştia adevăraţi propovăduitori ai Săi, chiar dacă ei cred că sunt. Domnul nu Se regăseşte în predica lor. Ei vorbesc despre un alt Hristos(10), care nu este Cel Ce S-a jertfit pentru mântuirea noastră aici, pe pământ.

Vedeţi că este posibil ca în numele Domnului să fie propovăduit altcineva? Dumnea­voastră v-aţi ataşat de acel fals învăţător numai pentru că acoperea înşelarea cu numele lui Hristos. Credeţi că pentru el nu sunt valabile cuvintele: „mulţi vor veni în numele Meu şi pe mulţi îi vor amăgi” (Matei 24, 5)11?

Cu atitudinea dumneavoastră, îmi daţi dreptul să vă mustru prin cuvintele Apostolului Pavel: „vă râvnesc pe voi cu râvna lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit unui singur bărbat, ca să vă înfăţişez lui Hristos fecioară neprihănită. Dar mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot aşa să se abată şi gândurile voastre de la curăţia şi nevinovăţia cea în Hristos. Căci dacă cel ce vine vă propovăduieşte un alt Iisus, pe care nu l-am propovăduit noi, (…) voi l-aţi îngădui foarte bine” (II Cor. 11, 2-4).

Lucrul de care se temea Apostolul în privinţa corintenilor se întâmplă acum cu dom­niile voastre. A venit învăţătorul mincinos, a început să vă predice despre un alt Iisus(12), iar dumneavoastră v-aţi lipit de el.

Imi veţi spune: „Nu, nu propovăduieşte un alt Iisus. Tot ce spune ia din Evanghelie. Repetă tot timpul că Hristos a murit pentru noi şi, dacă vom crede, ne vom mântui. Cum este cu putinţă ca în aceste cuvinte să fie minciună şi înşelăciune?„.

E adevărat că ceea ce spune predicatorul dumneavoastră este, practic, o veste minunată. Care bun creştin ar putea-o ignora? Dar la fel de adevărat este că între aceste cuvinte evanghelice se pot cuibări minciuna şi înşelăciunea.

Iată ce scrie Apostolul Pavel către galateni: „Mă mir că aşa degrabă treceţi de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie„ (Gal. 1, 6).

Galatenii au crezut sincer în Iisus Hristos şi au primit din tot sufletul vestea cea bună a mântuirii. Erau atât de recunoscători Apostolului Pavel, care le arătase adevărul, încât şi-ar fi scos ochii de dragul său. Dar atunci când Apostolul s-a îndepărtat de ei, au venit nişte învăţaţi, care au început, la rândul lor, să le predice Evanghelia, adică vestea cea bună a mântuirii în Hristos, dar nu aşa cum era ea, ci amestecată cu minciuni.

Galatenii nu au luat în serios lucrul acesta, au fost atraşi de noii propovăduitori, luându-i drept apostoli, şi au căzut în plasa înşelării. Cuvintele acelora erau atrăgătoare, pentru că predicau Evanghelia, dar rezultatul a fost distrugător. Minciuna e foarte bine deghizată, atunci când este acoperită de nume sfinte şi preadulci!

Atunci când a aflat de situaţia aceea, Apostolul Pavel le-a scris, ca o lege neschimbată pentru toate veacurile, următoarea frază: „chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema! (Gal. 1, 8). Şi ca aceste cuvinte să se întipărească şi mai bine în inimile lor, a adăugat: „Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema! (Gal. 1,9).

Vedeţi aşadar că există evanghelii şi propovăduitori care sunt blestemaţi – atenţie! -chiar de Apostolul Pavel.

Insă dumneavoastră aţi uitat toate acestea şi, cum a apărut un învăţător cu Evanghelia în mână, l-aţi urmat, fără să vă gândiţi că aveţi credinţă ortodoxă şi că vă trudiţi în mod corect pentru mântuirea sufletului. V-aţi asemănat galatenilor şi, de aceea, drept este să vi se adreseze şi dumneavoastră cuvintele mustrătoare ale Aposto­lului: „O, galateni fără de minte, cine v-a ademenit pe voi, să nu vă încredeţi adevărului?” (Gal. 3, 1).

4. Mi-aţi scris că citeşte şi propovăduieşte din Evanghelie. Desigur, Sfânta Evanghelie şi, de altfel, întreg Noul Testament sunt cele mai credibile îndrumătoare ale vieţii creştineşti şi farul sigur pentru urmarea căii nerătăcite spre mântuire. Cei care se mântuiesc îşi iau practic cunoştinţele şi mijloacele de luptă din Noul Testament.

Orice om poate citi din Sfânta Evanghelie, dar asta nu înseamnă că poate să o înţeleagă pe deplin şi să se sprijine pe ea fără împiedicare pe drumul mântuirii. Dacă cel care citeşte această carte sfântă o interpretează greşit, atunci ea devine o unealtă de distrugere. Faptul că învăţă­torul dumneavoastră ţine în mană Evanghelia şi că o cercetează nu îl scuteşte de osândă, tocmai pentru că s-a îndepărtat de adevăr.

Vă voi da un exemplu:

Avem o bucată de pânză foarte scumpă şi vine la noi un croitor bun, o taie şi face din ea o rochie frumoasă. Dar poate să vină şi unul necunoscător al meseriei şi fără bun gust. Acesta va tăia pânza şi va face o bazaconie care nici măcar nu va acoperi trupul, ca să-l protejeze de vremea rea. Cu alte cuvinte, el strică pânza aceea preţioasă.

Acelaşi lucru se întâmplă cu diferiţii predi­catori ai Evangheliei, care o citesc şi o interpretează în aşa fel, încât îi necinstesc comoara preţioasă. Prin modul în care o predică, ei îi duc la pierzanie pe cei care merg pe drumul mântuirii.

De ce se întâmplă una ca asta? Pentru că aceia nu ştiu bine calea mântuirii. Ei nu cunosc anumite condiţii sau, mai bine zis, anumite pietre de hotar de pe drumul duhovnicesc, cum ar fi, de exemplu, credinţa, respectarea poruncilor, dobân­direa harului, etc.

In Evanghelie, acestea nu au fost precizate clar într-un anumit loc, ci sunt răspândite prin diferite fragmente. Pentru a merge în mod sigur pe drumul mântuirii, omul trebuie să cunoască toate aceste lucruri.

Aici se poticnesc mulţi. Aceştia încep să adune diferite fragmente hagiografice legate direct de mântuire şi care sunt condiţii de bază ale ei, după aceea îşi îndreaptă atenţia spre unul sau două dintre ele, le izolează de contextul Sfintei Scripturi şi încep să strige: „Am găsit drumul mântuirii!”

Şi astfel, unul spune: „Crede şi te vei mântui”. Altul: „Dobândeşte harul şi nu mai e nevoie de nimic altceva”. Sau: „Iubeşte şi vei ajunge în cer”. Şi tot aşa mai departe.

Toate aceste discursuri sunt, desigur, adevărate şi se bazează pe Sfânta Evanghelie. Dai nici unul abordat separat nu acoperă întreaga problemă a mântuirii. Ele trebuie luate laolaltă, pentru a avea o imagine completă a adevăratei înfăţişări a mântuirii.

Iată cum şi învăţătorul dumneavoastră este printre cei rătăciţi. Desigur, el citeşte din Evanghelie, după cum îmi scrieţi, şi învaţă cum să ne mântuim. Dar vă prezintă toate aspectele luptei, sau numai o parte? Fiţi atent la cuvintele sale şi veţi constata lipsurile: în predica lui se aude doar „Credeţi şi vă pocăiţi”. Cuprind acestea toate laturile luptei pentru mântuire? Cu siguranţă că nu.

Dar chiar şi aceste elemente, adică pocăinţa şi credinţa, sunt ele prezentate în toată lumina lor? Când spune, de exemplu: „Pocăiţi-vă” întrebaţi-l: „Adică trebuie să ne mărturisim? Şi dacă nu ne mărturisim, cum vom primi iertarea păcatelor?”. La acest comentariu, nu va îndrăzni să spună nimic. Va devia de la subiect, abătându-vă atenţia cu logoreea sa. Potrivit învăţăturii lui mărturisirea nu este necesară, chiar dacă este pomenită în Sfânta Scriptură.

Desigur, nimeni nu va încerca să-l convingă că nu spune adevărul atunci când rosteşte cuvintele „Credeţi şi vă pocăiţi”, pentru că acestea sunt necesare pentru mântuire, fiind porunci ale lui Hristos. Dar se poate să i se demonstreze, cu argumente din Sfânta Scriptură, că se înşeală atunci când propovăduieşte faptul că numai pocăinţa şi credinţa ne asigură mântuirea, pentru că este nevoie de mult mai mult.

Inchipuiţi-vă pentru o clipă un doctor care dă o reţetă cu mai multe medicamente, iar farmacistul alege numai două-trei dintre acestea, pe care i le dă bolnavului spunând: „Ia medica­mentele pe care ţi le-a prescris doctorul”. Farmacistul acela nu este, oare, un mincinos şi un înşelător?

Lucrul acesta se petrece şi în cazul de faţă. Domnul nostru, Care a venit ca să ne vindece de patimi, a prescris în Evangheliile Sale un trata­ment complet pentru mântuirea sufletelor noastre, pe care îl desprindem din diferite fragmente.

Predicatorul dumneavoastră a luat două-trei dintre doctorii şi a început să strige: „Iată care este medicamentul mântuitor! Luaţi-l şi vă veţi mântui!”. Prin urmare, el este un mincinos şi un şarlatan, la fel ca farmacistul acela despre care am vorbit.

Dar domniile voastre aţi tăcut din gură şi i-aţi dat curaj să predice fără ezitare: „Credeţi în Mântuitorul Hristos şi vă veţi mântui”.

5. Cu adevărat, aşa este! „Intru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi” (Fapte 4, 12). „Mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup” (I Tim. 3, 16).

Hristos S-a pogorât din ceruri pe pământ ca să-i ducă pe oameni în cer. Bucuraţi-vă şi fiţi recunoscător Domnului pentru aceasta. Mulţumiţi-I Mântuitorului, Care a urcat la ceruri şi a aşezat firea omenească de-a dreapta Tatălui.

Aşadar, ca să ne mântuim, trebuie neapărat să credem în Hristos. Dar nu este îndeajuns. Domnul a mai pus câteva condiţii, care sunt absolut necesare. Despre ele vom vorbi mai târziu.

Acum, vreau să mai subliniez faptul ca această credinţă trebuie să fie neapărat legată de Sfânta Treime. Pentru că, auzind mereu despre „mântuirea în Hristos”, este posibil ca în minţile oamenilor să se imprime atât de adânc acest adevăr, încât să nu mai dea importanţă Sfintei Treimi, pe Care să O acopere cu Persoana Mântuitorului Hristos, fapt care înseamnă o abatere de la drumul mântuirii. Şi ce mai e şi aceasta ca omul să crească în credinţa creştină şi, după aceea, să o ia pe un alt drum?

Ce vreau să spun de fapt? Aşa cum întruparea şi jertfa de pe cruce a lui Hristos nu au avut loc fără Tatăl şi fără Duhul Sfânt, la fel şi mântuirea fiecăruia dintre noi nu se poate face fără împreună-lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt – adică a Sfintei Treimi. Iconomia întrupării şi mântuirea fiecărui om au fost întemeiate pe Unul Dumnezeu în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Lucrul acesta trebuie să fie foarte bine înţeles, cu gândul şi cu inima, de către toţi oamenii. Sfinţii au conştientizat fără excepţie acest adevăr legat de mântuirea noastră.

Fiţi atent la cum se săvârşeşte botezul Mântuitorului Hristos! La el participă întreaga Sfântă Treime. Avem vocea Tatălui, botezul Fiului şi apariţia Duhului Sfânt „în chip de porumbel”. De altfel, acesta este şi motivul pentru care sărbătoarea Botezului se numeşte şi Teofanie(13) sau Epifanie(14). Se botează Fiul întru­pat al lui Dumnezeu, dar cu bunăvoirea Tatălui şi cu participarea Duhului Sfânt.

Lucrul acesta arată că mântuirea noastră este săvârşită de Domnul nostru Iisus Hristos cu bunăvoirea Tatălui şi cu lucrarea Sfântului Duh. Fiul nu a împlinit nimic separat de Tatăl şi de Duhul Sfânt. Chiar dacă S-a făcut Om desăvârşit El nu S-a depărtat nicicând de sânul Tatălui.

Aţi văzut cum mântuirea neamului omenesc s-a întemeiat pe împreună-lucrarea celor trei Persoane ale Sfintei Treimi. Fiţi atenţi acum pentru că vă voi explica faptul că şi mântuirea fiecăruia dintre noi se săvârşeşte în acelaşi fel:

Viaţa noastră se află în comuniune vie cu Dumnezeu. Prin căderea primilor oameni, am pierdut această comuniune. De aceea, Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat şi a unit firea omenească, până atunci căzută, cu Dumnezeu. Credincioşii se unesc cu Fiul, iar prin Fiul, cu Tatăl. Insuşi Hristos a revelat lucrul acesta, spunându-le apostolilor: „Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi” (Ioan 14, 20).

Aici, Domnul nu Se referă numai la apos­toli, ci la toţi oamenii. Este vorba despre lanţul de aur care ne leagă din nou cu Dumnezeu. Lucrul acesta a fost subliniat de Hristos şi în altă parte: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6).

Aşadar, credincioşii ajung la Tatăl prin Fiul. Şi cum ajung la Fiul? Prin Tatăl, aşa cum Insuşi Domnul ne spune: „Nimeni nu poate să vină, la Mine, dacă nu-l va trage Tatăl, Care M-a trimis” (Ioan 6, 44).

Dacă, fără această tragere către Fiul, nu este cu putinţă să înceapă lucrarea de mântuire, şi dacă această tragere se săvârşeşte prin Tatăl, atunci este evident faptul că începutul începutului mântuirii omului este Dumnezeu Tatăl. Să nu uitaţi adevărul acesta sfânt şi să-l mărturisiţi mereu. Aţi fost tras spre Fiul, Care sade de-a dreapta Tatălui, de Insuşi Tatăl.

Dar cum ne trage Tatăl spre Fiul? Prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt împlineşte toate cele necesare pentru mântuirea în gând şi în inimă a oamenilor.

Domnul, Care a pătimit, a murit pe cruce, a înviat, S-a înălţat la ceruri şi a şezut de-a dreapta Tatălui, a trimis de la Tatăl ceresc Duhul cel Sfânt, Care S-a răspândit în toată Biserica adevărată şi lucrează mântuirea fiecărui mădular al ei.

Duhul Sfânt a pogorât asupra apostolilor, i-a îndrumat până la capătul lumii, le-a dăruit cuvânt plin de viaţă şi i-a întărit în credinţă. El a sfinţit şi a întărit fiecare lucrare curată a creştinilor şi a întemeiat Biserica, în care lucrează mântuirea fiecăruia dintre fiii săi.

Fără Duhul Sfânt, nimeni nu se mântuieşte şi nici nu este cu putinţă să se mântuiască. De aceea a spus Domnul: „Vă este de folos ca să mă duc Eu. Căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul(15) nu va veni’la voi” (Ioan 16, 7).

Este ca şi cum ar fi zis: „Dacă nu ar veni Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, zadarnice ar fi întruparea, moartea şi învierea Mea. Aţi rămâne departe de mântuire, pentru că fără Duhul Sfânt nu vă puteţi schimba în oameni noi şi răscum­păraţi„.

Crezând, aşadar, că sunteţi răscumpărat, aduceţi-vă aminte că datoraţi lucrul acesta Duhului Sfânt, Care, prin Tainele Bisericii Ortodoxe, Se oferă dumneavoastră, vă întăreşte şi vă îndrumă mereu pe calea mântuirii.

Aşadar, ne mântuim în Hristos Iisus, cu bunăvoirea Tatălui şi prin harul Duhului Sfânt. Lucrul acesta să-l mărturisiţi mereu şi să-l păstraţi în inimă şi în gând ca pe o comoară.

Cine insistă spunând: „Crede în Domnul, crede în Domnul” şi nu aprofundează învăţătura împreună-lucrării Tatălui şi Duhului Sfânt la mântuirea omului, acela nu se află în posesia adevărului. Unul ca acesta înşală conştiinţa creştină şi întunecă lumina lui Hristos.

Lucrul acesta a fost înţeles de sfinţii apostoli, care au exprimat dinaintea credincioşilor rugăciunea lor de mântuire prin cuvintele: „după cea mai dinainte ştiinţă a lui Dumnezeu-Tatăl, şi prin sfinţirea de către Duhul, spre ascultare şi, stropirea cu sângele lui Iisus Hristos (I Petru l 2). Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu (Tatăl) şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (II Cor. 13 13).

Aceste ultime cuvinte ale Apostolului sun repetate la Sfânta Liturghie, după ce se rosteşte „Crezul” şi înainte de săvârşirea Taine Euharistiei.

De asemenea, vorbind despre mântuire Sfinţii Părinţi nu se referă la ea ca la o lucrare numai a lui Hristos, ci a întregii Sfintei Treimi. Ei spun că mântuirea este lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, astfel că cele trei Persoane ale Dumnezeirii alcătuiesc un singur izvor de mântuire.

Dumneavoastră trebuie să înţelegeţi tema mântuirii în acelaşi fel, şi prin aceeaşi prismă sa verificaţi adevărul spuselor atât a predicatorului care a venit acum prin părţile acelea, cât şi altora care vor mai veni.

6. In continuare, vă voi spune ce este mai important pentru mântuirea fiecăruia dintre noi.

Pe scurt, cam acestea ar fi: să credem şi să primim harul sfant, care ne îndrumă în viaţa creştină prin Sfintele Taine, să trăim potrivit poruncilor lui Dumnezeu, sub îndrumarea păstorilor îndumnezeiţi, şi să păstrăm o legătură vie cu Biserica.

Ca să înţelegeţi mai bine cât de necesare sunt toate acestea, faceţi o paralelă între drumul mântuirii şi un drum oarecare pe care merge cineva. Pentru a înainta uşor, călătorul trebuie să fie sănătos şi puternic, iar drumul, luminat, bine trasat şi fără pericole. Când se află în faţa unei greutăţi, ca de exemplu atunci când ajunge la o răscruce, trebuie să existe cineva care să-l ajute, arătându-i direcţia corectă.

In mod asemănător, pentru mersul pe drumul mântuirii, trebuie să existe lumină, adică dreapta credinţă, iar drumul să fie trasat, adică este necesar ca omul să respecte poruncile lui Dumnezeu. De asemenea, cel care lucrează mântuirea trebuie să fie sănătos şi puternic, iar sănătatea şi puterea sunt daruri obţinute de la harul dumnezeiesc prin Sfintele Taine, în fine, pe drum, este nevoie de însoţitori şi îndrumători care sunt păstorii Bisericii.

Toate acestea se găsesc în sânul sfintei noastre Biserici. Cu ea este unit fiecare credincios ce se osteneşte în mod corect pentru lucrarea de mântuire. Toţi oamenii care s-au mântuit au urmat la rândul lor acest drum, bătut acum de cei ce se vor mântui.

Nu cred că mai trebuia să vă spun toate acestea. Totuşi voi mai adăuga câteva lucruri:

Este inutil să punem în discuţie necesitatea credinţei pentru mântuire. Cel necredincios nu vrea nici măcar să se gândească la mântuire. Apostol Pavel scrie: „Fără credinţă, nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că Se face răsplătitor celor care Il caută” (Evrei 2, 6).

Suntem datori să credem toate câte a bine­voit Domnul să ne descopere, fără să adăugam şi fără să scoatem nimic, aşa cum face sfânta Orto­doxie. Mai concret:

Dumnezeu este Unul după fire, dar în trei Persoane diferite. Tatăl a creat lumea prin Fiul şi Se îngrijeşte de ea în permanenţă. El l-a făcut pe om după chipul Său şi l-a lăsat să trăiască în rai. Prin neascultarea protopărinţilor noştri, am pierdut viaţa din paradis şi ne-a fost cu neputinţă să ne mântuim.

Fiului lui Dumnezeu I-a fost milă de noi şi şi-a asumat lucrarea de răscumpărare şi de reaşezare a noastră pe locul avut mai înainte. Astfel, a venit pe pământ, a luat trup omenesc, a pătimit, a murit pe cruce, a înviat, S-a înălţat la ceruri şi a şezut ca Dumnezeu-Om de-a dreapta Părintelui Său, Care a primit jertfa Fiului şi puterea mijlocitoare a Lui pentru mântuirea credincioşilor.

Fiul L-a trimis apoi pe Duhul Sfânt, Care purcede din Tatăl. Acesta S-a pogorât asupra apostolilor sub formă de limbi de foc, umplându-i de înţelepciune sfântă şi de putere. Iar ei, plini de Duh Sfânt, au răspândit credinţa creştină şi au adunat mulţi oameni sub acoperământul Bisericii, al cărei cap este Hristos. Din porunca lui Dumnezeu, apostolii au început să săvârşească sfintele Taine, ce le oferă credincioşilor harul ceresc, şi au lăsat în urma lor ca succesori episcopi şi preoţi, care să le continue lucrarea şi să chivernisească marile comori duhovniceşti pe care Duhul Sfânt le-a încredinţat Bisericii.

De-a lungul veacurilor, această lucrare a fost continuată, prin harul punerii mâinilor, de urmaşii apostolilor, fiind dusă mai departe fără nici o întrerupere, până în zilele noastre.

Credincioşii care primesc harul ceresc prin Sfintele Taine se mântuiesc în sânul Bisericii, uniţi cu toţii prin credinţa trăitoare şi adevărată, sub îndrumarea preoţilor.

Mântuirea fiecărui suflet se face în chip tainic şi fiecare credincios nădăjduieşte la o viaţă cerească luminoasă, pentru care îndură, de bunăvoie sau fără voie, tot felul de greutăţi. Oamenii aceştia cred că cei care au murit nu încetează să fie în trupul Bisericii şi să comunice cu ei, nu în chip văzut, desigur, ci nevăzut.

Trebuie să credeţi din tot sufletul în lucrurile acestea, pe care noi le mărturisim prin Crez. Iată care sunt adevărurile Ortodoxiei! Nu este cu putinţă să mai existe şi altele.

7. Insă credinţa nu este suficientă pentru mântuire. Ea trebuie să fie însoţită de fapte bune şi de o viaţă sfântă, potrivit poruncilor lui Dumnezeu. „Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” (Matei 7, 21). Voia Tatălui ceresc este cuprinsă în poruncile Sale.

Citiţi des din Evanghelii şi veţi afla de ce aveţi nevoie pentru mântuire.

De asemenea, veţi învăţa despre viaţa sfântă şi iubitoare de Dumnezeu, adică despre cum să împliniţi întotdeauna, cu sinceritate şi exactitate, poruncile lui Dumnezeu, prin care vă veţi mântui.

Iată cum veţi plăcea lui Dumnezeu: „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu. Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el” (Ioan 14, 21-23).

De asemenea, Epistolele sfinţilor apostoli cuprind multe referiri la cât de necesare sunt credinţa, dar mai ales viaţa sfântă, dacă vrem să ne mântuim. Apostolul Pavel le-a concentrat şi le-a îmbinat prin exprimarea: „credinţa care este lucrătoare prin iubire” (Gal. 5, 6).

Folosind cuvântul „iubire”, el se referă la împlinirea tuturor poruncilor şi la curăţirea tuturor patimilor.

In toate epistolele sale, Apostolul Pavel le îndreaptă atenţia creştinilor spre o viaţă sfântă şi spre iubirea lui Dumnezeu: „câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gândul (…) şi Dumnezeul păcii va fi ci voi” (Filip. 4, 8-9). „Căci harul mântuitor al lui Dumnezeu S-a arătat tuturor oamenilor învăţându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim cu înţelepciune, cu dreptate şi cu cucernicie, şi sa aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei, marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Hristos Iisus” (Tit 2, 11-13).

De asemenea, Iacov, ruda Domnului, scrie: „Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască?„(Iacov 2, 14). „Din fapte este îndreptat omul, iar nu numai din credinţă” (Iacov 2,24).

Vedeţi cât de necesară este pentru mântuire împlinirea poruncilor? De aceea m-am întins cu scrisoarea atât de mult. Cei care l-au înşelat pe noul dumneavoastră păstor nu gândesc aşa cum trebuie. Ei pun întreaga lucrare de mântuire pe seama credinţei. Despre fapte, aproape că nu vorbesc. Este foarte probabil ca şi predicatorul dumneavoastră să gândească la fel.

Potrivit învăţăturii lui Dumnezeu, credinţa şi faptele au o importanţă egală. Nici credinţa, nici faptele nu au prioritate. Credinţa fără fapte şi faptele fără credinţă nu sunt de nici un folos. Numai împreună, pot zidi mântuirea noastră. Prin unirea dintre ele, dobândesc putere, importanţă şi valoare adevărată.

8. Pentru ca faptele să fie sfinte şi credinţa adevărată, este absolută nevoie de lucrarea harului sfânt. Fără har, nu numai că nu putem crede, dar nici măcar să ne gândim la bine nu ne este cu putinţă. Şi chiar dacă ne-am putea gândi la bine, tot nu am fi capabili să-l săvârşim, aşa cum spune Apostolul Pavel: „nu locuieşte în mine, adică în trupul meu, ce este bun. Căci a voi se află în mine, dar a face binele nu aflu” (Rom. 7, 18).

Dacă Domnul ne-ar fi învăţat cum să trăim şi ce anume trebuie să credem, şi ne-ar fi lăsat doar cu această cunoaştere, am fi semănat cu acela care este luminat de soare şi vede drumul pe care trebuie să meargă, dar nu are puterea să păşească, pentru că este paralitic şi bolnav. In cazul acesta, ar fi fost mai bine ca el să nu vadă şi să nu ştie nimic.

Domnul iubitor de oameni nu ne-a lăsat la nivelul cunoaşterii drumului mântuirii, ci ne-a binecuvântat prin pogorârea Duhului Sfânt, Care ne ajută să ducem la capăt lucrarea mântuirii.

Duhul Sfânt S-a pogorât peste apostoli şi, prin ei, a trecut la toţi credincioşii.

Harul îi făcea să creadă pe cei care voiau să creadă şi-i întărea în împlinirea poruncilor pe cei care, întăriţi în credinţă, luau hotărârea să ducă o viaţă sfântă. Transformarea ce s-a produs în sufletele apos­tolilor s-a petrecut şi cu ceilalţi oameni, iar acum are loc şi cu noi, prin urmaşii apostolilor, potrivit rânduielii pe care a lăsat-o Duhul Sfânt. In felul acesta, harul este fără încetare în Biserică, adică în mulţimea credincioşilor. Pe unii îi luminează, pe alţii îi întăreşte şi pe toţi îi sfinţeşte.

Prin har s-au mântuit şi se mântuiesc cei care cred. „In har sunteţi mântuiţi” (Efes. 2, 8), scrie Apostolul Pavel.

Harul sălăşluieşte în credincioşi: „nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (I Cor. 3, 16), spune în continuare Apostolul, având certitudinea nezdruncinată a prezenţei Duhului Sfânt în om. El mărturiseşte despre sine însuşi: „prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt” (I Cor. 15, 10). La rândul său, Apostolul Petru afirmă în legătură cu el şi cu ceilalţi: „dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viaţă şi spre buna cucernicie” (II Petru 1, 3).

De aceea, foarte des, în epistolele scrise de apostoli, mai ales la început şi la sfârşit, este exprimată urarea ca harul să sporească în fiecare credincios. In legătură cu necesitatea harului pentru mântuirea noastră, nu există nici o îndoială, însă în privinţa felului cum se primeşte harul şi cum lucrează el în sufletul omului, s-au iscat tot felul de discuţii.

Am abordat această temă intenţionat deoarece am bănuiala că învăţătorul dumneavoastră rătăcit aparţine categoriei de eretici care nu înţeleg corect lucrarea harului. Există şi din aceia care spun că este de-ajuns sa crezi, pentru ca harul sfânt să vină automat şi sa îşi facă sălaş în om.

Aflaţi, dar, şi credeţi cu tărie că harul nu se primeşte altfel decât prin Sfintele Taine, săvârşite de apostoli şi de succesorii lor, aşa cum a lăsat Domnul să fie. Şi ca să vă convingeţi şi mai mult de lucrul acesta, vă voi da câteva exemple din Sfânta Scriptură:

a) Discutând cu Nicodim, Domnul a spus: „Trebuie să vă naşteţi de sus„(Ioan 3, 7), referindu-se la naşterea prin har.

In ce fel vine şi lucrează harul? A zis, oare, Domnul: „Credeţi, deschideţi gura şi harul sfânt va intra în voi ca să vă renască”? Fireşte că nu.

Dar ce-a spus? „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Ce poate fi această naştere „din apă şi din Duh”, dacă nu sfântul Botez, care este prima Taină.

Renaşterea face ca firea noastră să poată primi şi reţine harul sfânt, care este oferit prin Taine, mai precis prin „punerea mâinilor” asupra credincioşilor, săvârşită de apostoli şi de succesorii acestora.

b) Un episod petrecut în Efes, în timpul unei călătorii în acest oraş a Apostolului Pavel, vă va dovedi adevărul spuselor mele. Ajungând în Efes, Apostolul s-a întâlnit cu doisprezece credincioşi, pe care i-a întrebat:
– „Atunci când aţi crezut, aţi primit Duh Sfânt?”
Iar ei i-au răspuns:
– „Nu am auzit nimic de Duhul Sfânt.”
– „Şi cum v-aţi botezat?”, i-a întrebat Apostolul.
– „Cu botezul lui Ioan”, i-au răspuns aceştia. Atunci, Apostolul Pavel le-a explicat că botezul lui Ioan Inaintemergătorul a fost numai pregătirea pentru credinţa în Hristos. Şi după ce le-a spus care sunt învăţăturile evanghelice, i-a botezat cu botezul creştin. După botez, a pus mâinile asupra lor şi ei au primit Duh Sfânt.

Vedeţi, dar, că botezul şi „punerea mâinilor” sunt lucruri diferite. Harul se transmite nu mai prin punerea mâinilor. Această practica a fost înlocuită apoi de apostoli cu mirungerea, care devenit în felul acesta una din Tainele Biserici noastre.

Aceste două episoade, cu Nicodim şi cu credincioşii din Efes, sunt suficiente, cred, ca sa vă convingă de faptul că harul sfânt se transmite pe calea simţită, prin sfintele Taine, şi nu prin simpla credinţă abstractă.

Astfel a lăsat Domnul să fie. Voi aminti aici şi celelalte taine:

Iertarea păcatelor în care cade omul dupa botez, ce nu se săvârşeşte printr-o simplă mărturisire în gând dinaintea lui Dumnezeu, ci prin mărturisirea dinaintea părintelui duhovnic, cu multa părere de rău şi cu hotărârea de a nu mai cădea în aceleaşi păcate.

Taina Sfintei Impărtăşanii stabileşte o legătură vie între credincios şi Domnul nostru Iisus Hristos.

Puterea harului pentru continuarea lucrării de sfinţire a Bisericii este primită prin Taina Mirungerii.

Două persoane se unesc şi alcătuiesc un singur trup, punând bazele familiei creştine prin Taina Căsătoriei.

Bolnavii se tămăduiesc prin Taina Sfântului Maslu.

Tainele sunt izvoare ale harului care potolesc setea credincioşilor cu apă vie. Nu există o altă cale pentru ca oamenii să primească harul. Cei care propovăduiesc un alt drum sunt rătăciţi.

9. Cele trei elemente despre care am spus până acum că sunt necesare pentru lucrarea de mântuire – credinţa, trăirea potrivit poruncilor lui Dumnezeu şi harul care ne este oferit prin Sfintele Taine – se completează cu un al patrulea, la fel de important, şi anume, preoţia.

Oamenii trebuie să creadă. „Dar cum vor chema numele Aceluia în Care încă n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela de Care n-au auzit? Şi cum vor auzi, fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, de nu vor fi trimişi?” (Rom. 10, 14-15).

Este absolut necesar să primim harul prin Sfintele Taine. Insă cum s-ar putea face lucrul acesta fără „slujitorii lui Hristos” şi fără „iconomii, tainelor lui Dumnezeu” (I Cor. 4, 1)?

Este nevoie să trăim potrivit poruncilor sfinte, dar aşa ceva nu este cu putinţă fără să avem anumiţi îndrumători, care să ne sfătuiască, să ne atragă atenţia, să ne corecteze greşelile, să ne ridice când cădem şi să ne aducă pe drumul cel drept atunci când ne rătăcim.

Aşadar, pentru lucrarea mântuirii, ne trebuie oameni trăitori potrivit voii lui Dumnezeu, care să ne înveţe credinţa şi să ne sfinţească, umplându-ne de har prin Sfintele Taine ale Bisericii. Avem nevoie de păstori, de oameni plini de har, care slujesc urmând chemarea lui Dumnezeu.

Aceştia sunt trimişii Celui de Sus. Iată confirmarea apostolilor: „El a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos” (Efes. 4, 11-12).

Domnul i-a trimis pe Apostoli în lume şi le-a spus: „mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate cate v-am poruncit vouă” (Matei 28, 19-20).

Apostolii au ascultat cuvântul Domnului. Dar pentru că nu erau veşnici, iar lucrarea aceasta trebuia continuată, după porunca lui Dumnezeu. In toate veacurile, au lăsat în urma lor păstori şi învăţători, care să săvârşească Sfintele Taine şi să slujească lucrarea de mântuire.

Astfel, în Faptele Apostolilor citim urmă­toarele: Apostolii Pavel şi Varnava au propo­văduit credinţa în Listra, Dervi, Iconiu şi Antiohia Pisidiei. Dar a venit vremea să se întoarcă acolo de unde au plecat, adică în Antiohia Siriei. Şi ce au făcut? I-au lăsat pe proaspeţii veniţi la creştinism să trăiască numai din credinţa lor? Nu. Au trecut iarăşi prin toate oraşele creştinate de ei şi i-au învăţat pe oameni cum să ducă o viaţă în Hristos. Pentru supravegherea şi ducerea la împlinire a obligaţiilor religioase, au hirotonisit preoţi, pe care i-au lăsat în urma lor (cf. Fapte 14, 22-23).

Apostolul Pavel a procedat la fel în Efes şi în celelalte oraşe din Asia Mică, pe unde a fost. Pretutindeni s-a îngrijit ca localităţile să fie păstorite de preoţi şi de învăţători. Mai târziu, i-a chemat la Milet pe toţi preoţii din Efes, pentru ca nu avea timp să meargă el însuşi până acolo. Când s-au despărţit, i-a sfătuit în legătură cu păstorirea turmei: luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu Insuşi Sângele Său” (Fapte 22 28).

Mai târziu, pe drumul de întoarcere de la Roma, după ce a fost eliberat prima oară din închisoare, a ajuns în Creta, unde a propovăduit credinţa în Hristos. Dar pentru că nu avea timp sa hirotonească el însuşi păstori, l-a lăsat acolo pe Apostolul Tit: „Pentru aceasta te-am lăsat în, Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi sa aşezi preoţi prin cetăţi” (Tit l, 5).

Pe oriunde mergeau, apostolii procedau la fel, pentru că nu lucrau după capul lor, ci dupa porunca lui Hristos. Nici o comunitate de creştini nu a fost lăsată fără preoţi hirotonisiţi.

Acelaşi lucru se întâmplă şi astăzi. La rândul lor, credincioşii au primit porunca: „ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre” (Evr. 13, 17).

In vreme ce, pentru preoţi, sunt valabile cuvintele pe care Domnul le-a spus apostolilor: „cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă, şi cel ce se leapădă de voi, se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine, se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine” (Luca 10, 16).

10. V-am spus care sunt patru dintre elementele esenţiale pentru mântuire. Mai există unul, şi anume să fim parte a trupului Bisericii, legaţi de mulţimea credincioşilor prin legătură vie.

Domnul a numit Biserica sa „viţă de vie„. El este trunchiul, iar mlădiţele sunt credincioşii. Adunarea tuturor credincioşilor alcătuieşte un tot unitar, care este legat de Domnul. Aşa cum vlăs­tarul tăiat se usucă şi moare, la fel şi credinciosul care se desprinde în orice mod de Biserică şi, în felul acesta, de Dumnezeu, moare duhovniceşte (cf. Ioan 15,1-6).

Apostolul Pavel afirmă acelaşi lucru şi mai clar, spunând că Biserica este trupul lui Hristos, iar Hristos este capul trupului alcătuit de credincioşi. Şi aşa cum în trup, fiecare mădular trăieşte numai unit cu celelalte, iar dacă este tăiat moare şi putrezeşte, la fel şi fiecare credincios în parte nu trăieşte de unul singur, ci participă la viaţa comună a tuturor celorlalţi membri a Bisericii, iar dacă este desprins de ea, moare duhovniceşte şi se pierde (cf. I Cor. 12, 12-27).

De aceea, în toate veacurile şi până astăzi creştinii cu adevărat credincioşi au simţit mereu că trăiesc şi că sunt uniţi cu ceilalţi credinciosi prin sfânta Biserică. Noi consideram că Biserica este mama noastră.

Astfel, se adevereşte cuvântul care spune că pentru cel care Biserica nu este mamă, nici Dumnezeu nu este Tată şi dacă pentru acela Dumnezeu nu este Tată, atunci cine este?

Domnul a întemeiat Biserica prin sfinţii apostoli, şi i-a încredinţat toate mijloacele de mântuire, ca să le păstreze neschimbate şi să le răspândească pe întreg pământul.

Ea este păstrătoarea tuturor tainelor credin­ţei şi a întregului adevăr, în ea se află harul, sfin­tele taine şi preoţia, care lucrează împreună mân­tuirea omului. Peste toate acestea, se odihneşte bunăvoirea lui Dumnezeu, Care ascultă rugăciunile Bisericii şi ale fiilor ei.

Lucrarea de mântuire prin participarea la viaţa Bisericii impune fiecărui credincios urmă­toarele obligaţii:

a) Să creadă aşa cum crede întreaga Biserică, de la începuturi şi până astăzi. Să observe fiecare gând, fie al lui, fie străin, cu ascunzişurile sale, şi în nici un caz să nu-şi îngăduie să nu fie de acord cu vreuna din învăţăturile Bisericii, pentru că ea este „stâlp şi temelie a adevărului” (I Tim. 3, 15). Cine nu se supune acestor învăţături este „ca un păgân şi vameş” (Matei 18, 17).

b) Nu trebuie să se deosebească cu nimic de ceilalţi credincioşi în privinţa vieţii creştineşti: să postească aşa cum postesc toţi; să se pregătească pentru Sfânta Impărtăşanie cu Trupul şi cu Sângele Domnului, aşa cum cere Biserica; să participe la toate activităţile de cult şi de sfinţire ale Bisericii, potrivit poruncii Apostolului Pavel, care spune să nu „părăsim Biserica noastră” (Evr. 12,25).

c) Să creadă cu multă tărie că mădularele Bisericii care se află în cer au o legătură vie şi directă cu cei de pe pământ. Rugăciunile acelora sunt ascultate şi împlinite potrivit voii lui Dumnezeu. Aici, în această viaţă, noi comunicam cu îngerii şi cu sfinţii din toate timpurile, pentru că ne-am „apropiat de muntele Sion şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc şi de zeci de mii de îngeri, în adunare sărbătorească, şi de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri” (Evr. 12, 22-23).

Să recapitulăm ce este necesar pentru mântuire:

Vreţi să vă mântuiţi? Atunci credeţi tot adevărul, aşa cum a fost acesta revelat de Dumnezeu, întăriţi-vă cu har dumnezeiesc prin sfintele Taine şi împliniţi întotdeauna poruncile sfinte, sub îndrumarea păstorilor Bisericii.

Toate acestea să le faceţi în spiritul Bisericii, a legilor şi poruncilor ei, uniţi cu Dumnezeu în mod tainic şi viu. In felul acesta, vă veţi mântui.

La această enumerare a condiţiilor de mântuire, putem fără ezitare să mai adăugăm şi povaţa Sfântului Ioan Teologul: „Oricine se abate şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos nu are pe Dumnezeu; cel ce rămâne în învăţătura Lui, acela are şi pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele” (II Ioan 1, 9-11).

11. După tot ce-am spus până aici, veţi vedea şi singur cam cât adevăr se află în cuvintele noului dumneavoastră învăţător.

Vă continuaţi scrisoarea astfel: „Insistă să-L mărturisim cu buzele pe Domnul Iisus Hristos, încredinţându-ne că cel care Il mărturiseşte în felul acesta Il primeşte de îndată în inima lui, umplându-se de har. Deşi a insistat foarte mult în privinţa mărturisirii cu buzele, unul dintre cei prezenţi a refuzat să primească acest lucru, spunând că mărturisirea este o chestiune de conştiinţă„.

Omul acela a făcut foarte bine că nu a primit! El a judecat corect, pentru că o asemenea mărturisire făcută în vânt este împotriva voii lui Dumnezeu. Se pare că acel creştin are o conştiinţă foarte subtilă, care nu i-a permis să aprobe mărturisirea respectivă Acesta este un lucru demn de laudă şi o probă de neplecare a capului dinaintea celui rău.

A-L mărturisi pe Hristos este o mare izbândă, iar Domnul a făgăduit că îi va slăvi pe cei care Il mărturisesc dinaintea Tatălui ceresc (cf. Matei 10, 32).

In ce situaţii recunoaşte Domnul o asemenea mărturisire? Atunci când este o mărturisire de credinţă şi se face dinaintea vrăjmaşului, primejduindu-ne astfel să fim prigoniţi sau chinuiţi.

Cel care-L mărturiseşte pe Hristos primeşte în el cununa muceniciei.

Tocmai de aceea mărturisirea are o atât de mare valoare. In Biserica lui Dumnezeu, mărturisitorii stau alături de mucenici. Mucenicii au fost aceia care, mărturisindu-L pe Hristos, au fost chinuiţi pană la moarte, în vreme ce mărturisitorii L-au mărturisit pe Hristos şi au fost chinuiţi, dar nu au ajuns să moară, dintr-un motiv sau altul. Iată despre ce fel de mărturisire vorbeşte Domnul! Despre cea care, dacă nu este exprimată, înseamnă lepădarea de El, urmată de împlinirea cuvintelor: „De cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri„(Matei 10, 33).

La dumneavoastră există asemenea condiţii de mărturisire? Adică vă poate costa viaţa sau, dacă nu mărturisiţi, vă aduce un trai fără griji? Cu siguranţă că nu. Aşadar, nu există condiţiile nece­sare pentru o mărturisire primită de Dumnezeu, însă pentru laude şi escrocherii mereu, există cele mai bune condiţii!

Ieşiţi în drum şi strigaţi: „Cred în Hristos şi îmi mărturisesc credinţa!”. O asemenea mărturi­sire – adică mărturisirea care se face în asemenea condiţii – e fără sens. Este exact ce vă cere noul dumneavoastră învăţător!

Nefericitul nu se opreşte aici, ci îmbină această mărturisire cu următoarea promisiune: „Imediat ce-L mărturiseşti pe Hristos cu buzele, Il vei primi în tine„. De unde-a scos o asemenea idee? Domnul şi apostolii ne-au învăţat cine sunt cei care Il primesc pe Hristos în ei şi în ce fel se face lucrul acesta. Apostolul Pavel scrie: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Gal. 3, 27).

Omul care se botează „se îmbracă” în Hristos, adică Il primeşte în el pe Creatorul său înainte de botez, Il mărturiseşte pe Domnul, prin rostirea Crezului. Dar această mărturisire nu-L aduce încă pe Hristos, ci îi asigură omului numai vrednicia de a-L primi. Aşa ne învaţă Apostolul Pavel, pe când ceea ce spune noul dumneavoastra învăţător vine din mintea lui şi nu se sprijină pe nimic.

Şi încă ceva: Domnul ne spune: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el” (Ioan 6, 56).

Aşadar fiecare credincios care se împărtăşeşte cu preacuratul Trup şi cinstit Sângele Domnului Il primeşte pe Acesta în el. Inainte de împărtăşania prin citirea rugăciunii „Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti Hristos adevărat, Fiul lui Dumnezeu Celui viu„, credincioşii îşi mărturisesc credinţa, dar încă nu-L primesc în ei pe Hristos. Il primes numai prin împărtăşirea cu preacuratul Trup şi scump Sângele Său.

Mărturisirea nu face decat să ne deschidă drumul spre El. Aţi văzut, aşadar, că numai prin Botez si prin Sfânta Impărtăşanie Il primim în noi pe Hristos, nicidecum prin mărturisirea credinţei. Aşa învaţă Biserica noastră, dar învăţătorul dum­neavoastră eretic a găsit, prin cugetarea sa rătăci­tă, o altă cale de a ne uni cu Hristos.

Mai există un drum drept, pe care ni-l arată Domnul: „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. (…) Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el” (Ioan 14, 21-23).

Să nu credeţi însă că împlinirea poruncilor sfinte asigură venirea Domnului în sufletele noas­tre, dacă nu ne botezăm şi nu ne împărtăşim, căci abia puterea sfinţitoare a acestor Taine ne dă harul de a ţine poruncile aşa cum trebuie.

Cel care împlineşte poruncile îşi împodobeşte sufletul cu felurite virtuţi şi îşi face din inimă o biserică ce este gata să-L primească pe Hristos, Care vine şi locuieşte în el. Dar ca să fim mai precişi, Domnul vine şi locuieşte în om încă de la Botez şi de la împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Său.

Dar pentru că omul nu s-a curăţit încă de patimi şi nu s-a împodobit cu virtuţi, Domnul nu este mulţumit şi nu-şi face încă sălaş permanent în inima lui.

Tulburarea pricinuită de patimi şi mirosul greu al păcatului nu Ii plac. E ca şi cum nu ar avea încredere încă în om, ca să vină şi să stea în inima lui pentru totdeauna. Insă atunci când sufletul este luminat de virtuţi, Domnul intră în el, aşa cum ar intra oricare dintre noi într-un loc familiar, unde se simte bine şi liniştit, departe de mişcările neplăcute ale patimilor şi păcatelor.

Credinţa noastră Il atrage pe Hristos, iar Tainele ne învrednicesc să-L primim. Atunci când, cu ajutorul Său, împlinim poruncile dumne­zeieşti şi ne curăţim de patimi, El vine şi rămâne în noi pentru totdeauna. După cum ne învaţă Biserica, numai în felul acesta putem să-L primim pe Hristos.

Este un drum ce are un început, o continua­re şi un sfârşit, care e desăvârşirea. Esenţa acestei lucrări este venirea Domnului prin Sfintele Taine.

Fără Taine, credinţa şi faptele nu Il pot atrage pe Hristos, deşi au valoarea lor, ca nişte condiţii de bază pe drumul spre mântuire.

Aşadar, Domnul vine şi Işi face sălaş în credincios numai prin Sfintele Taine.

Şi mărturisirea credinţei în Hristos este importantă, dar numai ca parte a pre­gătirii, nu ca un mijloc suficient pentru aducerea în noi a Domnului.

Mărturisirea de credinţă făcută numai cu buzele, fără consecinţe în viaţa duhovnicească, nu are nici o însemnătate.

Dar dacă, atunci când suntem întrebaţi ce credinţă avem, răspundem din toată inima că suntem creştini, înseamnă că noi credem cu adevărat, că ducem o viaţă sfântă, că primim harul dumnezeiesc prin Sfintele Taine, că urmăm sfaturile Părinţilor duhovnici, că apar­ţinem Bisericii Ortodoxe a lui Dumnezeu şi că împlinim cu credinţă poruncile date de Creatorul nostru. Aşadar, mărturisirea noastră înseamnă că împlinim toate aceste lucruri pe care le-am enumerat, şi care ne duc spre mântuire.

Prin urmare, Il mărturiseşte sincer pe Domnul numai cel care, crezând în El, se sfinţeşte prin Sfintele Taine, de la care primeşte putere, şi trăieşte o viaţă sfântă, împlinind poruncile lui Dumnezeu, sub îndrumarea părinţilor duhovnici şi în duhul sfintei noastre Biserici Ortodoxe.

Iată care este adevăratul mărturisitor! Nu acela care-L mărturiseşte pe Hristos numai cu buzele!… Scriind în prima sa Epistolă despre adevărata mărturisire, Sfântul Ioan Teologul se referă exact la mărturisirea practică despre care am vorbit.

Ereticul acela consideră că harul sfânt este rezultatul mărturisirii cu buzele. Dacă această mărturisire ar fi fost în stare să-L aducă pe Domnul, ar fi adus şi harul Său, pentru că harul este comuniunea noastră cu Dumnezeu. Dar, aşa cum am explicat mai înainte, Domnul vine în noi prin Taine, nu prin mărturisire.

Aşadar, nu mărturisirea ne umple de har, ci Sfintele Taine. In istoria Bisericii nu a existat nici un caz ca un om să primească harul lui Dumnezeu în alt fel.

Prin urmare, nu putem concepe că simpla mărturisire ne face să primim harul. Lucrul acesta ar semăna cu a-i spune cuiva: „Deschide gura şi te vei umple de har sfânt”. De aceea, ereticul care este la dumneavoastră nu poate fi catalogat decât drept smintit, căci crede că va obţine harul doar prin pronunţarea mărturisirii.

12. Imi scrieţi că ereticul dumneavoastră se roagă cu propriile sale rugăciuni, timp în care nu face nici semnul Crucii, nici metanii.

Vedeţi ce modern e? Toţi creştinii orto­docşi, chiar şi o mare parte dintre eretici, fac semnul Crucii, însă lui îi este ruşine. Să ştiţi că şi semnul Crucii este un mod de a-L mărturisi pe Hristos, Care S-a răstignit pentru noi pe Cruce ca să ne răscumpere păcatele.

Atunci când omul acela vă îndeamnă, spunându-vă: „Mărturisiţi-L, mărturisiţi-L pe Hristos cu buzele”, apropiaţi-vă de el şi îndemnaţi-l să-L mărturisească şi el pe Hristos prin semnul sfintei Cruci. Ambele manifestări sunt forme de mărturisire. Primul este cu vorba, al doilea, cu fapta. Iar faptele sunt mai importante decât cuvintele.

Iar când a spus omului aceluia care a refuzat să-L mărturisească pe Domnul cu buzele: „Se pare că vă este ruşine de oameni”, ar fi trebuit şi dumneavoastră să-i răspundeţi: „Pentru că refuzaţi să faceţi semnul Crucii, care este în egală măsură un semn de mărturisire, se pare că şi dumneavoastră vă este ruşine să-L mărturisiţi pe Hristos dinaintea oamenilor”.

Sfântul Vasile cel Mare ne încredinţează că semnul Crucii este o moştenire transmisă prin sfinţii apostoli şi că, atunci când este făcut cu credinţă, îi alungă pe vrăjmaşii nevăzuţi, le împie­dică planurile întunecate şi îi păzeşte pe creştini de atacurile acestora.

Prin Cruce, Domnul a nimicit puterea diavolilor, care fug până şi de pomenirea ei. Cel care nu se pecetluieşte cu semnul sfintei Cruci îi lasă pe vrăjmaşi să lucreze liberi asupra lui.

Creştinul fără semnul Crucii seamănă cu soldatul fără armă, care se află la mila duşmanului. Crucea sfinţeşte oamenii şi lucrurile. Această învăţătură a fost transmisă de apostoli sfintei Biserici, iar fiii ei cred în Cruce aşa cum credeau primii creştini. De aceea, e foarte potrivit să mă întreb: este creştin cu adevărat cel care evită semnul Crucii?

Prin înclinarea capului, arătăm de obicei respect şi supunere. Pentru omul care se roagă, este necesar să-şi manifeste evlavia interioară şi supunerea faţă de Dumnezeu prin plecarea capu­lui. Toţi creştinii ortodocşi se închină Domnului cu trupul, ca semn al închinăciunii interioare. Cine nu-şi înclină capul naşte îndoială în privinţa existenţei în interiorul său a respectului şi a supunerii faţă de voia lui Dumnezeu. Şi dacă acestea nu există, atunci ce valoare mai are rugăciunea?

Aici, în Rusia, folosim expresia „capul care nu se pleacă” pentru a-i caracteriza pe cei nesupuşi, egoişti şi care nu recunosc pe nimeni. Oare, de multe ori, nu la fel sunt şi cei care refuză să facă metanii dinaintea lui Dumnezeu în timpul rugăciunii? Poate că se tem să nu-şi şifoneze hainele…

13. Imi scrieţi: „Noul nostru învăţător şi adepţii săi nu vin la biserică şi nu cer în timpul rugăciunii ajutorul sfinţilor, nici al Maicii Domnului, nici al îngerilor, nici al apostolilor, proorocilor sau cuvioşilor. De asemenea, nu postesc, nu se împărtăşesc şi nu recunosc sărbătorile„.

Vedeţi ce fel de creştini sunt? Se consideră pe ei înşişi oameni înduhovniciţi, oameni ai lui Dumnezeu şi sfinţi, pentru care nu este nevoie de ordinea exterioară a Bisericii, de nevoinţe duhovniceşti, de taine sau de slujbe.

De aceea, nu pot înţelege ce vreţi de vă luaţi după el… De ce vă umpleţi capul cu vorbe goale? Din ceea ce îmi scrieţi, rezultă foarte clar că a căzut din harul Bisericii Ortodoxe, iar acum se căzneşte să vă îndepărteze şi pe domniile voastre de el, spre a crea o adunătură dezgustătoare pentru Dumnezeu şi pentru adevărul Său. Iar dumneavoastră vă luaţi din ce în ce mai mult după el, aşa cum se iau muştele fără minte după momelile otrăvite.

Vă recomand să citiţi cartea „Piatra credinţei„, scrisă de Stepan Iavorski. Citiţi-o cu atenţie şi încercaţi să-i asimilaţi conţinutul, căci cu această piatră veţi reuşi cu uşurinţă să închideţi gura ereticilor şi să sfărâmaţi dinţii falşilor învăţători, care urăsc adevărul şi lumina.

14. Mai scrieţi: „A creat confuzie printre noi, fiindcă Părinţii noştri duhovnici nu ne zic nimic, în vreme ce predicatorul acesta merge peste tot, se luptă, învaţă, vorbeşte cu entuziasm, preoţii noştri nu deschid gura. Chiar şi în biserică predică rar, limitându-se la săvârşirea slujbelor. Se simte nevoia cuvântului viu, de care nu avem parte de la ei”.

Vă voi întreba ceva: v-aţi adresat vreodată preoţilor dumneavoastră? Le-aţi spus că prin părţile acelea circulă un străin care vă strânge laolaltă şi vă predică? I-aţi cerut părerea în legătură cu învăţăturile lui? Cu siguranţă că nu aţi facut-o! Imi scrieţi mie, care trăiesc în cealaltă parte a lumii, şi nu cereţi niciodată ajutorul în această chestiune de la păstorii dumneavoastră. Nu mi-aţi scris că aţi fi discutat cu preoţii din parohie, care nu sunt departe şi pe care îi vedeţi în fiecare duminică şi la fiecare sărbătoare!

Cum pot Părinţii dumneavoastră duhovnici să ştie ce se întâmplă? Preoţii vin la biserică, văd că lumea adunată acolo se roagă şi pleacă liniştiţi acasă, cu gândul că enoriaşii lor nu întâmpină probleme deosebite.

De altfel, dumneavoastră cunoaşteţi dog­mele, ştiţi care sunt poruncile lui Dumnezeu şi vă supuneţi Sfintei Biserici. De ce altceva mai aveţi nevoie? Poate că vreodată mai vreţi să vi se explice vreo dogmă, vreo taină sau vreo poruncă? Dar, aşa cum îmi scrieţi, nu sunteţi lipsit de aşa ceva. In afară de asta, însăşi slujba îi aduce aminte credinciosului atent de dogmele şi porun­cile sfinte, şi îl învaţă în ce fel să vină în comu­niune cu Dumnezeu. Este de ajuns să stea în biserică, pentru ca simţămintele sale religioase să se reînnoiască, aşa cum mărturisesc mulţi credin­cioşi care au trăit acest lucru.

Sunt de acord cu dumneavoastră, că preoţii ar trebui să discute cu credincioşii mai des, fie în biserică, fie în alte părţi. Dar nu pot fi de acord şi cu afirmaţia că, dacă aceste discuţii lipsesc, enoriaşii nu au hrană spirituală. Chiar dacă s-ar întâmpla astfel şi ar trebui să-l cert pe cel vinovat, aş acuza mai mult turma decât pe păstor!

Pentru că ce cleric ar dispreţui rugămintea enoriaşilor de a avea parte de învăţătură mai multă şi mai profundă? Dumneavoastră înşivă îi evitaţi pe clerici şi, dacă se întâmplă să vă întâlniţi cu unul dintre ei, nu îi puneţi întrebări despre credinţă. Tocmai de aceea, ei evită astfel de subiecte, de teamă să nu devină o povară şi, astfel, să vă îndepărteze de Biserică.

Eu nu caut să-i scuz pe preoţii care nu-i învaţă pe enoriaşi şi nu ţin predici. Datoria lor este să se aprindă de dor pentru cele înalte şi să le vorbească oamenilor pe care îi păstoresc, iar a enoriaşilor, să îşi însuşească învăţătura. Vreau să mai notez aici că responsabilitatea faptului că preotul predică rar vă revine şi dumneavoastră.

Vă continuaţi scrisoarea astfel: „în vreme ce clericii noştri nu fac nimic, acela predică pretutindeni„. Acela predică pentru că trebuie să adune adepţi şi ucenici în jurul lui. După ce îi va fi adunat, şi el va înceta să mai predice, pentru că ascultătorii lui îi vor cunoaşte deja învăţăturile. Trebuie să ştiţi că grijile prea multe, alergătura în exces şi vocile care strigă prea tare nu carac­terizează o stare normală şi sănătoasă a lucrurilor.

Observaţi puţin mişcările trupului: atunci când este sănătos, toate funcţiile sale interioare lucrează bine. Pulsul este liniştit, respiraţia normală, iar nervii îşi fac datoria ca întotdeauna, însă imediat ce cu una din acestea se întâmplă ceva rău, armonia încetează, iar trupul se îmbolnăveşte.

La fel se întâmplă cu lucrarea credinţei şi a mântuirii. Dumneavoastră, cu întreaga parohie din care faceţi parte, sunteţi ca un mic organ al trupului Bisericii. Toate funcţiile mântuitoare ale acestui trup sunt normale. Aveţi credinţa Ortodoxă, vă luptaţi ca să trăiţi creştineşte, vă sfinţiţi prin Taine, vă supuneţi aşezămintelor Bisericii şi ascultaţi de preoţii dumneavoastră. Prin urmare, lucrarea de mântuire a tuturor şi a fiecăruia în parte îşi urmează cursul normal.

Trupul sănătos, care trăieşte şi se dezvoltă normal, nu atrage atenţia, în acelaşi fel, nici dumneavoastră nu atrageţi atenţia, dacă trăiţi şi vă dezvoltaţi normal din punct de vedere duhovni­cesc. Această linişte, care vine în contradicţie cu acţiunea învăţătorului aceluia fals, nu înseamnă că sunteţi pe o poziţie inferioară lui. Dimpotrivă, urcuşul normal şi fără zgomot în lucrarea de mântuire arată că vă aflaţi în stare de sănătate sufletească, în vreme ce omul acela nu este sănătos duhovniceşte.

Desigur, dacă pe parcursul urcuşului liniştit în viaţa duhovnicească vă lăsaţi pradă neglijenţei şi indiferenţei, greşiţi foarte mult. Dar dacă fiecare dintre noi, după puterile sale, îşi împlineşte toate obligaţiile care îi revin prin calitatea de creştin şi din îndemnul conştiinţei, atunci lucrarea de mântuire se află pe drumul cel drept şi nu există nici un motiv de nelinişte şi, cu atât mai puţin, de a ne lua după unul care ni se pare că are ceva aparte.

Aduceţi-vă aminte ce v-am spus la început, când v-am dat exemplul corului şi a neplăcutei impresii create de o voce care iese în evidenţă faţă de celelalte(16). Aceeaşi imagine vă este de folos pentru a înţelege şi ceea ce vă explic acum.

Tot ce v-am scris până aici a fost reacţia mea la faptele pe care dumneavoastră înşivă mi le-aţi prezentat. Nu-mi rămâne decât să trag o concluzie, la care să adaug şi un sfat.

Indepărtaţi-vă de predicatorul acela fals şi nu vă desprindeţi de învăţăturile Bisericii noastre Ortodoxe. Astfel să-i sfătuiţi şi pe ceilalţi creştini.

 

NOTE:

1 In vremea Sf. Teofan falşii propovăduitori erau uşor de identificat. Aceştia fiinţau de regulă în afara Bisericii. Astăzi aceştia pot fi întâlniţi şi în Biserica Ortodoxă, aşadar numiţi „ortodocşi”.

2 La fel nu toţi românii patrioţi, naţionalişti, iubitori de neam, etc. au credinţă „românească”, adică ortodoxă. Aceştia deşi animaţi de dragoste de ţară sunt căzuţi din Biserică, adică apostaţi.

3 Semne ale îndepărtării Apusului de adevărata Biserică se întrevăd încă din vremea fericitului Augustin (+ 430), primul teolog apusean care a susţinut clar ideea Filioque (purcederea Sf. Duh nu doar de la Tatăl ci şi de la Fiul). Tot acesta, legat de iconomia mântuirii promovează teoria predestinaţiei (împotriva căreia au luat atitudine în acea vreme Sf. Ioan Casian, împreună cu călugării din Provenţa, precum şi cei din Africa de Nord). Rătăcirilor lui Augustin, de-a lungul veacurilor se vor mai adăuga şi altele, tâlcuite de teologii latini şi încuviinţate de papi, până astăzi.

4 Protestantismul, curent „religios” apărut în sec. al XVI lea, ca urmare a abuzurilor morale, canonice şi adminis­trative săvârşite de întâistătătorii Bisericii Catolice. Fondatorul „Bisericii” Protestante este Martin Luther (1483-1546) fost monah romano-catolic.

5 Regele Angliei Henric al VIII lea s-a ridicat împotriva papei, pentru că acesta nu i-a desfăcut prima căsătorie şi prin acel faimos „Non Possumus” i-a refuzat căsătoria cu Ana Boylen. Din această pricină s-a produs ruptura cu papalitatea, născându-se Biserica Anglicană (1534). Mai târziu s-a produs o reformă şi în Biserica Anglicană. Cei ce au primit noua reformă s-au numit „conformişti” , iar cei care n-au recunoscut-o, s-au numit „nonconformişti”. Nonconformiştii s-au dezbinat la rândul lor în prezbiterieni şi puritani, congregaţionişti sau independenţi, ş.a.

6 Dacă cu mulţi ani în urmă unele statistici indicau cifra de peste 2000 de secte, numai în America, credem că astăzi nu numai peste ocean, ci în întreaga lume numărul acestora este cu mult mai mare.

7 In cazul de faţă al românilor ortodocşi.

8 Conform consemnărilor istoricului bisericesc Eusebiu de Cesareea (pe la anul 324) credinţa ortodoxă apostolică a fost adusă pe meleagurile noastre (în Sciţia) de Sf. Ap. Andrei (fapt adeverit de colinde şi de creaţiile folclorice din Dobrogea sau din stânga Prutului, precum şi de unele toponime: Peştera Sf. Andrei, Pârâiaşul Sf. Andrei, etc.) iar mai târziu, după cucerirea Daciei de către Traian în anul 106, prin aducerea coloniştilor din Siria, Asia Mică şi din Peninsula Balcanică şi, totodată a legiunilor romane.

9 Afirmaţie potrivită ruşilor, însă prea puţin nouă românilor în ceea ce priveşte originile creştinismului pe plaiurile noastre. Prin aceasta nu dorim să îndreptăţim aserţiunea potrivit căreia noi românii „ne-am născut creştini”, enormitate vehiculată adesea nu doar în mediile culturale laice ci şi în cele bisericeşti dintr-un prea mare zel „patriotic”.

10 Despre acest „alt Hristos” vorbesc în conferinţe, predici, seminarii, etc. toţi cei ce propun omenirii realizarea unor idealuri pământeşti precum: dezvoltarea, bunăstare, progres, ştiinţă, cultură, civilizaţie, într-un cuvânt o „eră” nouă, consacrată … omului. Acestea, dezideratele masonic-ecumeniste ale „noului Hristos”, „Hristosul” drepturilor omului … altul decât Hristosul pocăinţei şi al îndreptării din păcat…

11 In numele Lui putem fi amăgiţi nu numai de cei din afara Bisericii, cum suntem obişnuiţi îndeobşte să credem, ci şi de unii întâi stătători şi teologi ortodocşi.

12 Deja ni se predică deseori despre un „Iisus” care iubeşte de-a valma, încuviinţează ereziile, voieşte doar „unitate”, „pace” şi „dragoste”, fără minime criterii morale, canonice, dogmatice, un „Iisus” milenarist care va mântui pe toţi cei ce „cred”.

13 In limba greacă, Theofania înseamnă arătarea lui Dumnezeu [n.t.].

14 In limba greacă, Epifania înseamnă arătare [n.t.].

15 Adică Duhul Sfânt, ca în rugăciunea: „Impărate ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului…” [n.t.].

16 Cândva, în Biserică, vocea „în plus” indica ceea ce nu era ortodox, gândirea eretică, apostată. Astăzi raportul poate fi deseori (nu totdeauna) invers, fapt ce sugerează clar direcţia teologică, oficială a ortodoxiei contemporane.


19 comentarii on “Cum să credem, ce să credem, cum se cade să vorbim cu ereticii?

 1. MunteanUK spune:

  ei, dar oare isi face ragaz vreun om de credinta eretica sa citeasca toate acestea?! si chiar dc citeste, ma tem ca, adesea, in loc sa se lumineze, mai mult se incrancena in convingerile sale gresite 😦

  pur si simplu nu mai cred – evident ca am crezut-o odata, ca toti cei care, fie si plini de pacate, ravnim sa pastram credinta ortodoxa! – sa existe putere de convingere, vreo strategie, vreo tehnica, orice care sa poata indupleca un eretic sa-si lase calea pacatoasa!

  este un consum de energie absolut inutil, o irosire… mai bine ne-am pune macar 5% din efortul dedicat ‘muncii de lamurire’ in rugaciune curata, si sa-L lasam pe Dumnezeu sa lucreze!

  sunt convins ca Barnaba l-a si ‘batut la cap’ pe Saul in legatura cu credinta in Hristos, dar nu cred ca cu aceasta a izbandit ceva. cred ca mult mai folositoare a fost rugaciunea lui, care o fi contat destul in planul lui Dumnezeu cu Saul, cel care avea sa devina Sf Apostol Pavel, apostolul neamurilor!

  sa nu ne amagim niciodata, increzandu-ne in ‘desteptaciunea’ noastra sau ‘bunavointa’ de a ‘indrepta’ pe cineva! nimic mai de folos nu putem face decat sa ne rugam pt acea persoana!

 2. Florin M. spune:

  MunteanUK,
  Cred ca ai avut ragaz ca sa citesti tot postul 🙂
  Pentru ca postul acesta nu este atat pentru eretici, cat mai ales pentru cei ca noi, din Biserica, Pentru a ne intari in credinta noastra…
  Tu ai dreptate in ce spui, dar… fiecare, acum, cu ale sale.
  Atata timp cat iti tragi cuvintele din invatatura Sfintilor Parinti, atata timp cat esti atent in primul rand la tine, stand aproape de Sfintele Taine (atentie la ce spune Sf. Teofan), e mai greu sa ne amagim, desi nu imposibil. Aici intervin si rugaciunile celorlalti… Si astfel, toti avem talantul nostru in lumea asta, pe care trebuie sa-l folosim, fara mandrie, desi in cunostinta de cauza, fara sa ne prefacem ca nu suntem constienti de potentialul nostru.
  Iti multumesc pentru gandul bun, te rog pomeneste-ma si pe mine, pacatosul, in rugaciunea ta, daca poti.
  Doamne, ajuta!

 3. un calin - tm spune:

  Încerc sa-mi explic unele manifestari dar nu reusesc in cuvinte (e greu cu câinii lup 🙂 ) asa ca incerc cu o reprezentare matematica:
  – inclinarea spre stânga = ‘-1’
  – inclinarea spre dreapta = ‘+1’
  – calea de mijloc = ‘0’

  Nici spre stânga nu e bine, nici spre dreapta!
  Ori de câte ori incerc sa contrabalansez „stânga” cu „dreapta” am rezultat „plus x minus = MINUS” => nu reusesc sa conving pe nimeni din partea cealalta. In plus cad inevitabil in partea stânga!
  Daca in schimb incerc sa urmez calea de mijloc – rezultatul e intotdeauna ZERO (=zero inmultit cu orice) respectiv calea de mijloc (Calea Imparateasca).

  Asa ca cea mai buna (cred eu) solutie e sa eviti discutiile contradictorii si care dureaza prea mult si sa te rogi pentru celalalt! In felul asta il „tragi” incet spre Carare!

  Daca incerc sa-mi imaginez si o reprezentare pentru extreme (plus si minus) :”Doi alergatori – unul extrem de bun iar celalalt gras si schiop. In plus sunt legati cu o funie de picioare. La un concurs de alergare – viteza de deplasare e data de cel gras si nu de campion!!!”

  Doamne, ajuta!

 4. Florin M. spune:

  Calin, ai dreptate.
  Chiar si credinta poate fi logica, daca se vrea a fi inteleasa; totul este atat de curat, totul este istorie.
  Dar daca cineva insista IN PUBLIC pentru un raspuns, nu-i asa ca macar pentru ceilalti care au citit intrebarea, si deci e foarte posibil ca si ei sa-si fi pus in acel moment aceeasi intrebare, e de cuviinta sa i se raspunda?
  E adevarat, vorba lunga – saracia omului, dar la urma urmei, care e interesul: adevarul cu orice pret, linistea cu orice pret, sau mantuirea sufletelor?
  Ai dreptate si aici: „Asa ca cea mai buna (cred eu) solutie e sa eviti discutiile contradictorii si care dureaza prea mult si sa te rogi pentru celalalt! In felul asta il “tragi” incet spre Carare!”
  Doamne, ajuta!

 5. un calin - tm spune:

  Eh, dom’ Florin, daca ma „infunda” cineva – in cazu’ asta ramân cu onoarea nereperata 🙂 !
  Desi eu cred ca ramân la fel de destept sau de prost, de frumos sau urât, ce sa mai spun de bogat – indiferent ce crede lumea! Si oricum „gura lumii-i sloboda” sa zica ce vrea si fiecare intelege ce poate, orice as zice eu (ca asa-i in democratie si pe blog-uri 🙂 ).
  In plus Dumnezeu stie cât sunt de slab si nu Se asteapta ca eu sa fiu primul sau singurul care-L apara! (Oricum admin-ul are o raspundere mai mare decât mine lasând cuvintele sa „zboare” libere!!)

  Iar in final, orice as zice eu, Dumnezeu tot exista, Hristos tot a inviat, iar credinta cea adevarata e tot ortodoxia! Nu sta adevarul in mine sau in marturisirea mea. El e vesnic si intangibil!

  P.S. Scopul e : adevarul SI pacea (dar pace fara ciuntirea adevarului!) SI mântuirea tuturor!

  Doamne, ajuta!

 6. MunteanUK spune:

  sa va binecuvanteze Dumnezeu pe amandoi, Florin si Calin, sa stiti cand si cum sa marturisiti, incat sa fie o marturie de folos, care sa nu-i sminteasca cu nimic pe cei care nu pot pricepe adevarurile de credinta!

  despre ceri care nici NU VOR, nu trebuie sa ne ingrijoram, dar nici sa-i dispretuim pt asta, ori sa ne pierdem rabdarea cu ei, sa nu ne ‘semetim’ nicidecum in relatie cu ei. nu acelora le putem face noi vreun rau mai mult decat isi fac ei insisi, prin incrancenarea lor, dar tot timpul exista riscul de a-i putea ‘tulbura’ pe cei care inca sincer cauta Adevarul…

  da, sunt de acord ca – cine simte ca o poate face, cine are un ‘imbold launtric’ in acest sens, dar si acestia sa nu-i judece drept ‘nemarturisitori’ pe cei care tac la un moment dat! – trebuie sa raspunda unor intrebari publice, iscoditoare, iritante, poate chiar in duh de cearta si eretic. dar sa raspunda o data, de doua, de trei ori…

  …mai mult nu cred ca are rost, ci mai mult se incranceneaza cei care NU VOR sa primeasca sfatul bun. nu asa avem cuvant de la Apostoli ca, de omul eretic, dupa intaia si a doua mustrare… sa lepadam polemica? si nu-i vorba de a decrata noi pe unul sau pe altul ‘eretic’, ci oricarui om care nu vrea sa primeasca un sfat, n-ai ce-i face decat sa te rogi pentru el.

  eu sunt convins ca, dincolo de lipsurile fiecaruia (ca TOTI avem pacate, neajunsuri, cusururi), la voi doi se simte ‘bunavointa’ si ‘bunacredinta’ cand interveniti cu un sfat sau altul pt a corecta niste opinii ratacite ale cuiva. dar n-as vrea sa va atraga vrajmasul in amagirea unei marturii ‘necerute’ de nimeni si ‘excesive’…

  cei din afara Adevarului, de-abia asteapta sa se lege de orice mic cusur al marturisitorilor si sa ponegreasca credinta. sa ne straduim cu totii (a nu se credea ca va sfatuiesc ceva ce nu mi-ar fi aplicabil si mie insumi!) sa fim mai intelegatori, mai rabdatori, mai blanzi cu neputinta omeneasca (pt cei chiar inca nu pot pricepe), dar si cu reaua vointa omeneasca (pt cei care nu vor sa priceapa)!

  cu ingaduinta voastra (va rog sa ma iertati pt orice cuvant vi se pare nepotrivit), as mai adauga ca nu trebuie nici lasi sa fim, dar – in egala masura – sa nu ne inchipuim noi ca Hristos are nevoie de ‘apararea’ noastra, ci noi suntem cei care, clipa de clipa, fara El n-am putea face nimic!

  sa nu cautam ‘ocaziile de marturisire’ (de pilda: in a replica cuiva care sustine mari gogomanii pe un blog), ci sa lasam sa vina ele la noi… va spun, din umila experienta mea, ca de multe ori am gresit cand mi s-a parut mie ca ‘trebuie neaparat sa iau apararea credintei’, iar alteori – fara sa vreau eu, fara sa am vreun merit in asta – pur si simplu Dumnezeu mi-a dat ocazia sa vorbesc despre credinta si sa pun unii oameni pe ganduri…

  in fine, inca o idee. dc pozitia mea precum cea de ami sus ar fi prinsa undeva in disputele dintre ecumenisti si antiecumensti sa zicem, as fi acuzat de ‘conciliatorism’ care sa nu fie pe placul niciuneia dintre tabere. am convingerea, din cum v-am ‘simtit’ in cele ce scrieti, ca nu ma veti judeca asa.

  nu trebuie sa fiti de acord cu opinia mea, sa aveti ‘amendamente’, dar eu va spun din cele traite de mine, ca prilejul de marturisire vine el si ca din comportament, din mii de gesturi neinsemante (cum zambim, cum salutam pe toata lumea, cum rabdam ocarile, cum ne straduim sa nu barfim, cum suntem blanzi in discutia chiar si cu cei mai inversunati etc) mai degraba IL MARTURISIM pe Hristos decat prin cuvinte…

  toate gandurile mele bune – pe care doar Preasfanta Treime le poate implini – amandurora!

 7. Florin M. spune:

  Frate MunteanUK

  Nu crezi ca fiecare ar trebui sa si le asume pe ale sale, si sa fie indreptat mai mult catre sine insusi? Daca noi am fi atat de „curati”, poate n-am mai fi deranjati de fiecare cuvant lamuritor adresat de vreun frate AL NOSTRU cuiva care intreaba mai mult sau mai putin sincer.

  Cati dintre noi punem mai sus sfatul duhovnicului decat parerea proprie? Asta am intrebat-o pentru ca inclusiv pe „ortodoxia tinerilor” am vazut tineri ca noi, membri ai aceleiasi Biserici, discutand in contradictoriu, aprinzandu-se inutil, tinand pana la extrem la parerea proprie, pe teme aparent simple… Daca toti si-ar fi intrebat macar duhovnicul: „ce parere aveti despre…?” astea ar fi mult mai rare. Ne laudam ca suntem iubitori de pace, dar iese razboi pentru parerea proprie?

  Mai bine sa ne vedem fiecare de ale noastre, sa ne asumam cele ce spunem/facem, sa o facem in mod SINCER pentru Domnul si pentru UNICA Sa Biserica, si nu de dragul unei paci care sa aduca impacarea cu orice pret, de „dragul” dragostei prost-intelese! Sa nu cadem in aceasta! 😦

  Cat despre marturisire adevarata sau nu, despre „cautarea” marturisirii – sa ne cercetam fiecare, pe sine, sa ne marturisim (spovedim) curat si nu cred ca vom avea asemenea ganduri de indoiala, nici macar asupra altcuiva, despre care nu stim mai nimic…

  Cu durere si dragoste,
  Florin

 8. MunteanUK spune:

  asa e… pana la urma, numai in relatie cu duhovnicul, numai prin acest „ce parere aveti despre…?” poate fiecare din noi sa-si linisteasca sufletul.

  „Nu crezi ca fiecare ar trebui sa si le asume pe ale sale, si sa fie indreptat mai mult catre sine insusi?” – evident ca cred acest lucru si tocmai de aceea mi se pare ca ‘granita’ intre a-si vedea cineva de ale sale si a aduce corectii si raspunsuri necesare celor din jur este greu de stabilit in mod arbitrar, prin discutii…

  numai in sufletul fiecaruia, prin sfat cu duhovnicul, se poate stabili acea granita. unii simt ca trebuie sa raspunda, sa explice si numai Domnul stie de ce au respectivul ‘imbold’. altii simt ca ar trebui sa taca ori se minuneaza ca altii dau raspunsuri mult mai bune, asadar le lasa altora acest rol, desi poate ar avea ceva de zis.

  ceva dezastruos si necrestinesc mi se pare ‘incarcatura negativa’ pe care o punem, poate chiar fara sa ne dam seama, asupra celui ce nu ne impartaseste parerea. acela e ‘suspect’ – are ‘ravna exagerata’, nu-si vede barna din propriul ochi, e mandru (pe de o parte); celalalt e ‘eretic’, ‘ratacit’, ‘indaratnic’ (pe de alta). nici nu e nevoie sa sa se pronunte aceste cuvinte cand, din nefericire, simti aceasta incarcatura (etichetare) pe multe bloguri ortodoxe.

  pt a nu fi razboi pt pareri, unul trebuie SA RENUNTE. si, de la Hristos incoace, Cel care are toata dreptatea de partea Sa tace si nu impune nimanui nimic. a tacut in fata lui Pilat si acela a profetit ‘iata Omul!’… apoi, atatia Sfinti, nedreptatiti, chinuiti chiar, care aveau toata dreptatea lui Hristos de partea lor, au renunta sa si-o aprere.

  Sf Siluan – de care am mai pomenit si pe care il sarbatorim pe 24 – asa facea: spunea adevarul (pozitia Sfintiei sale, a lui Hristos, a Bisericii) o singura data… dc interlocutorul voia sa primeasca, bine era de acela; dc nu voia, dc obiecta, dc cerea explicatii, dc cartea, Sf Siluan nu mai adauga niciun cuvant…

  stiu ca eu nu-s nicidecum asa, stiu ca si eu cad adesea in insistenta de a avvea dreptate, de a-mi demonstra adevarul, de a avea ultimul cuvant… dar ce ‘linistire’ aparenta e aceasta, ce sentiment inselator e acela cand dai de satisfactia de a fi avut dreptate.

  cel putin o singura data l-am trait la maximum, in cursul discutiei cu un agnostic, caruia reuseam – prin ajutorul Domnului – sa-i demontez toate argumentele, sa-l irit, sa-i rastorn taote conceptiile, dar care cu disperare se agata de NU-ul suprem, de refuzarea credintei… pt prima oara in viata, m-a luminat Dumnezeu, incat sa ma lepad rapid de sentimentul de ‘satisfactie’ si s-a preschimbat, noaptea, intr-un plans pt acela, pt toti oameni care nu-L stiu, nu-L pot (inca pricepe), nu-L vor…

  durerea pt cei care nu-L cunosc pe Hristos, ba inca si-L resping este uriasa si nici n-as putea pretinde, insensibilul de mine, ca am trait-o. probabil ca eu am prins doar o picatura din aceasta durere de care vorbea Sf Siluan si ucenicul sau Pr Sofronie… cred ca sa simti asa ceva ar si fi insuportabil pt un muritor obisnuit, pt un om plin de pacate ca mine, incat nici nu ingaduie Domnul decat Sfintilor sa simta sa ceva…

  mie mi-e suficient sa stiu ca exista astfel de durere, incat sa-mi para rau dupa orice ocazie in care am incercat sa-mi demonstrez dreptatea. nu exista dreptatea ‘noastra’, dreptatea e doar a lui Dumnezeu, iar dc El rabda toate de la toti, toate hulele si blestemele, cum as cuteza eu vreodata sa-mi para de ‘neindurat’ si de ‘neiertat’ orice rautate de-a unui om, frate cu mine…

  prea mult stau online, prea mult citesc si scriu, dar oare de as pune macar 5% din acest efort in rugaciune, nu mi-ar fi mai de folos?

  of, de atatea ori, pe deplin convins ca am si ‘dreptate’, dar si cele mai ‘curate’ intentii de partea mea, am ‘reusit’ sa indurerez, sa intristez, sa tulbur, sa sporesc – in loc sa temperez! – inversunarea cuiva! nici mie, nici aceluia nu i-am adus niciun bine!

  oare as putea sta eu in fata lui Hristos si sa am siguranta ca am facut mai mult bine decat rau prin toate manifestarile mele online? ma tem ca nu… cred ca 5 postari pe luna pe blogul meu (+ sa raspund cui intra acolo) ar fi arhisuficient ca ‘prezenta online’ pt mine… mai mult sa citesc decat sa scriu…

  astfel, inchei recomandand oricui ajunge aici un blog deloc ‘polemic’, care nu face decat sa colectioneze o serie de povesti ziditoare, in primul rand in duh ortodox, dar si cu orice gaseste bun la cei din afara credintei (fara a fi vorba de ceva ecumenist!)…

  http://cristianstavriu.wordpress.com/

  pacea Domnului nostru Iisus Hristos sa ne umple inimile tuturor!

 9. Florin M. spune:

  Draga frate MunteanUK, voi continua aici cele din comentariul anterior.

  Ai scris mai sus: „dar si acestia sa nu-i judece drept ‘nemarturisitori’ pe cei care tac la un moment dat!” – fiecare face dupa cum ii dicteaza constiinta si credinta. Observ, insa, ca mai multi sunt cei din randurile acestora, din urma, care-i judeca pe cei ce au curajul sa raspunda celor ce aduc cuvinte de hula, cum ca n-ar avea dragoste si altele dintr-acestea. [Nu m-am referit la tine, dar m-am confruntat cu multi asa-zisi „aplecati” spre rugaciune, care dau sfaturi dintr-astea, dar din purtarea lor nu prea reiese linistea ce se dobandeste din rugaciune – ce parere a de acestia?]

  In acelasi alineat, ai mai scris „dar sa raspunda o data, de doua, de trei ori…”. Frate, depinde cum o faci si cu cine ai de-a face. Daca ai de-a face cu unul care jigneste Biserica si i se permite sa faca asta prin postarea comentariilor, devenind in cazul asta o adevarata sursa de infectie pentru cei mai slabi dintre noi, se cuvine a interveni de fiecare data. Si nu doar o data sau de doua ori, ci auzi ce spune Sf. Pimen: „o dată rabzi, a doua oară rabzi, a treia fă-te sabie”.

  Ce a facut Sf. Nicolae lui Arie, s-a rugat pentru el si atat? Oare Sf. Nicolae si ceilalti Sfinti Parinti nu s-au rugat pentru acela? Dar pentru hula lui a fost palmuit, trantit la pamant! La urma urmei, ce altceva a facut Arie, decat ca nu recunostea Adevarul despre Hristos?

  Simt nevoia sa repet cele din commentul anterior: fiecare ar trebui sa isi asume cuvintele si faptele sale, sa fie indreptat mai mult catre sine insusi, sa se roage el, sa posteasca el, sa se sfatuiasca cu duhovnicul, sa Il roage pe Domnul ca sa ii trimita si lui Duhul care a vorbit prin Sfintii Parinti, sa dobandeasca dragostea adevarata, care „Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr” (Corinteni I, cap.13, 6)

  Asa sa ne ajute Dumnezeu, ca fiecare sa ne intarim in cele bune, fiecare cu ale sale, in aceeasi credinta sfanta, unica, dreapta, rugandu-ne unii pentru altii, cautand dragostea adevarata, nu cea gresit-inteleasa, nu franturi din ea! Atunci vom intelege ce inseamna suferinta din dragoste pentru cineva, din dragoste adevarata, nu doar afirmata din buze sau pretinsa, doar pentru ca sa pastram linistea cu orice pret. Doamne, fereste-ne de aceasta din urma!

  Numai bine!

 10. Florin M. spune:

  Si inca ceva, pentru ca am citit commentul tau dupa ce l-am postat eu pe cel anterior…

  Fiecare isi are locul sau in Biserica. Unii stau mai in fata, altii mai in spate, unii canta, altii vand lumanari, altii slujesc in Sf. Altar, altii trag clopotele etc. Fiecare este cu slujirea sa, pe care invata, in timp, sa o faca asa cum trebuie. Acest „asa cum trebuie” este dat si de ascultare, de-asta am „mentionat” mai sus pe duhovnic.
  In vietile Sfintilor, gasim exemple pentru fiecare. Esential este sa ne regasim noi acolo.

  Sa stii, draga frate, ca sfintii au fost oameni, ca noi. Stiu ca stii asta, macar la nivel teoretic, pentru ca ai scris mai sus ca tu crezi „ca sa simti asa ceva ar si fi insuportabil pt un muritor obisnuit, pt un om plin de pacate ca mine, incat nici nu ingaduie Domnul decat Sfintilor sa simta sa ceva”. Ei, draga frate intru Domnul, harul Duhului coboara la cei smeriti si ce e sfintenia, in fond, decat smerenie? Mie imi dau curaj astfel de istorisiri din Vietile Sfintilor, imi dau nadejde, imi intaresc credinta, ma fac sa vad cat sunt de mic – si asta doar cu buzele, fara sa pun inceput bun, caci persist in pacatele care ma macina ca niste carii! Totodata, sunt sigur ca Domnul ma iubeste si pe mine, caci si eu sunt copilul Sau, in Biserica Sa si sinceritatea, inima adica, mi-o cunoaste numai El!

  Sunt constient ca smerenia, despre care vorbeam mai sus, nu o poti dobandi decat indurand ocarile, necinstea, mai ales cele fara vina, si ce dureros este cand acestea vin de la frati! Ma gandesc, insa, ca-mi sunt adresate spre folosul meu si astfel, intre ocari si laude, aleg oricand ocarile, caci imi sunt de mii de ori mai folositoare!

  De-asta, draga frate, intareste-te in credinta ta, si n-avea grija – pentru toti este loc in Biserica, nu trebuie sa fim toti prooroci, apostoli, invatatori etc. Esential este sa vezi cele bune, sa te rogi tu, sa postesti tu, sa puna fiecare inceput bun pentru sine si vom intelege si pe ceilalti cu alti „ochi”.

  Sa ne rugam unii pentru altii, sa ne intareasca Domnul, dragi frati! Altfel, orice cuvant scris pe-aici ramane la stadiul de „parere”.

  Doamne, ajuta!

  P.S. (MunteanUK) Sper sa citesti cu rabdare aceste comentarii, pentru a intelege cat mai mult din ce am vrut sa spun si nu numai atat. 10x

 11. Adriana spune:

  1 Cor 12:3

  „Iar cat priveste darurile duhovnicesti nu vreau, fratilor, sa fiti in necunostinta.
  Stiti ca, pe cand erati pagani, va duceati la idolii cei muti, ca si cum erati manati.
  De aceea, va fac cunoscut ca precum nimeni, graind in Duhul lui Dumnezeu, nu zice: Anatema fie Iisus! – tot asa nimeni nu poate sa zica: Domn este Iisus, – decat in Duhul Sfant.”

 12. Florin M. spune:

  Adriana, nu inteleg ce ai vrut sa spui, dar nici nu sunt curios, cunoscandu-te pana unde poti ajunge.
  Banuiesc ca ai vrut sa spui ca tot acela care vorbeste de Hristos (adica oricare) inseamna ca si vorbeste in Duhul Sfant?
  Mai mare inselare ca asta mai rar!
  Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.”

  Asadar, draga Adriana (nu-ti voi spune „sora”) – degeaba ROSTESTI „Doamne, Doamne” si pretinzi ca vorbesti in Numele Sau! Deci daca ai vrut sa spui ca oricine „predica” despre Domnul inseamna ca o si face in Duh si Adevar, te inseli AMARNIC. Si nu mai am nimic de adaugat.

 13. Adriana spune:

  Cat te cunosc de bine Florin, stii la ma refer 🙂 Anticipat ti-am raspuns la ceea ce ai postat tu apoi aici…
  A face voia Tatalui din Cer inseamna a avea dragoste, Florin… dragoste pentru toti oamenii, oricat de greu iti vine tie a crede…

 14. Florin M. spune:

  Asa spun si ecumenistii, ecumenista tatei care esti.
  Dar ei uita de inchinarea IN DUH SI ADEVAR. Stii si tu asta, sau ti-a adormit constiinta?

  Intr-adevar, s-ar parea ca stii ce spui. Insa atentie la textul bolduit de mai jos, pe care DELIBERAT te prefaci ca-l uiti cand predici „dragostea”.
  1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.
  2. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.
  3. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.
  4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.
  5. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.
  6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
  7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.
  8. Dragostea nu cade niciodată. […]

 15. Adriana spune:

  De aceea ti-am scris: „nimeni nu poate sa zica: Domn este Iisus, – decat in Duhul Sfant”, iar ei zic cu tarie ca Domn este Iisus 🙂
  Din fericire bisericile ortodoxe sunt in mare parte ecumenice, majoritatea au inteles ca la dragoste suntem chemati mai presus de orice, Domnul Hristos este dragoste si la dragoste ne-a chemat si pe noi, de atatea ori a zis ca in aceasta dragoste se afla toata legea si proorocii, ca a face celuilalt ceea ce si tie iti place ca el sa iti faca – asta este legea si proorocii, iar cei pe care ii acuzi tu ca nu ar fi in adevar, dupa cum bine ai zis, stiu acestea, deci in adevar se inchina si ei 🙂

 16. Adriana spune:

  Nedreptatea este a face ceea ce nu este drept, iar drept este sa faci celuilalt ceea ce si tie ti-ar placea ca el sa iti faca… aceasta este Legea Domnului…

 17. Florin M. spune:

  Cei care l-au rastignit pe Hristos – oare stiau, cunosteau PROFETIILE, PROOROCIILE legate de Mesia?
  De ce nu L-au putut recunoaste, ecumenista tatei?

 18. Florin M. spune:

  Astea-s tertipuri ieftine, bazate pe logica si mai ieftina.
  Adica te prefaci ca stii si inseamna ca stii deja, nu?
  Si Ana si Caiafa cunosteau proorociile. La fel ca tine.
  Iuda chiar a fost cu Hristos atata timp. Si totusi, n-a putut intelege nimic de la El. Stia, la fel ca tine. Dar DEGEABA. Ai grija pe cat iti vinzi sufletul…

 19. Robert spune:

  Unde pot gasi cartea „Piatra credinţei“, scrisă de Stepan Iavorski? A fost cumva tradusa si in limba romana? Multumesc!


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s