Hristos a murit pentru noi – adevărata şi singura „ştire”

Singura „ştire” care contează astăzi este aceea că HRISTOS A MURIT PENTRU NOI. Dar, ne-am putea întreba, de ce contează atât de mult, ce e atât de important în Pătimirea Domnului, în Răstignirea si Moartea Sa pe Cruce şi de ce toate celelalte nu sunt importante?

Pentru aceasta este nevoie ca, pentru început, să ne întoarcem puţin în urmă. În sâmbăta ce-a trecut, Hristos a înviat pe Lazăr cel mort de 4 zile, aceasta făcând-o ca să înţelegem noi Cine este El, Cel ce are stăpânire asupra morţii şi a vieţii. Îi sunt unse picioarele cu mir scump, de femeia cea păcătoasă, un act care-l revoltă pe Iuda cel împătimit şi obsedat de bani şi eficienţă, pe ucenicul Domnului Iuda, cel care deşi Îl avusese lângă el pe Hristos Dumnezeu, nu a putut să înţeleagă niciodată Cine era de fapt El… Cum să simtă el, viitorul trădător, „graba” femeii care nemaiputând să rabde până la îngroparea Domnului, vine acum şi-I unge picioarele, anticipând Pătimirile Sale de peste câteva zile? În Duminica Floriilor are loc intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim, când intră – din nou smerit – călare pe un măgar, pe poarta de aur a cetăţii, în ovaţiile mulţimilor, ovaţii cărora nu le răspunde. Dar aceşti oameni care de Florii Îl aclamă, peste câteva zile strigă „Să se răstignească!”, ignorând total nevinovăţia Sa, îmbătaţi fiind de nădejdea în puterea lumească, căci ei într-adevăr aşteptau pe Mesia, dar nu pe Cel smerit, ci unul războinic şi plin de slavă lumească,  unul care să le aducă şi lor slavă lumească, bogăţie, ca să poată trăi fără griji, inclusiv grija faţă de Lege şi faţă de păcat…

După aceea, în Joia Mare, Domnul Însuşi spală picioarele ucenicilor Săi – scenă deosebit de cutremurătoare, căci Hristos Domnul şi Stăpânul a toate se apleacă la picioarele apostolilor Săi şi le spală picioarele, într-un act de infinită smerenie. În deplin contrast cu ierarhia lumească de atunci şi de acum, Îl vedem pe Cel Căruia trebuie să I se slujească cum se pleacă şi slujeşte El – şi ce anume este acest act decât încă unul prin care ne arată sensul vieţii noastre, adevărata nădejde şi motivul pentru care a luat trup de om şi mai ales prefigurează din nou Răstignirea Sa şi Moartea Sa pentru noi? Ce diferenţă mare faţă de ce „învăţăm” noi, astăzi, de peste tot din lume – vezi educaţia din şcoală, din familie, din societate, din mass-media, atât de diferită de învăţătura Lui Hristos, căci la Hristos, puterea înseamnă milă, slujire, smerenie, înseamnă putere de împotrivire în faţa păcatului… Iată de ce creştinul adevărat se deosebeşte de lume! Unul ca acesta Îl are ca exemplu pe Hristos, dar să ne întrebăm: suntem noi astfel de creştini, „adevăraţi”, sau şi noi Îl lovim şi Îl batjocorim prin păcatele noastre, ignorând nevinovăţia şi dragostea cu care El ne slujeşte?

Să revenim la adevărata ştire: astăzi, Hristos a murit pentru noi. S-a lăsat vândut, S-a lăsat bătut, scuipat, batjocorit – de cine? – de oamenii pe care Îi iubeşte atât de mult, încât chiar pentru ei suferă acestea. Aşadar, pentru cine a suferit Hristos Dumnezeu toate acestea şi pentru cine şi-a dat viaţa pe Cruce (moartea cea mai dezonorantă la acea vreme), alături de doi tâlhari? PENTRU NOI, pentru FIECARE dintre noi. Când a spălat picioarele Sfinţilor Apostoli, a arătat că ne spală picioarele fiecăruia. Hristos stă plecat la picioarele noastre, gata să ne spele, gata să ne ierte păcatele! Şi ce aşteaptă de la noi? Foarte puţin şi în acelaşi timp foarte mult: să-i dăm voie, să-L lăsăm să ne ierte păcatele, căci pentru asta a murit şi pentru asta a înviat: ca să ne arate nouă că putem învia şi noi cu El, după fiecare iertare a păcatelor şi apoi la Judecata finală. Iar noi ce facem? Ne împotrivim, Îl gonim, ne prefacem că nu-L vedem la picioarele noastre, sau mai rău: Îl scuipăm şi noi, Îl lovim, Îi îndesăm mai tare coroana de spini – prin păcatele noastre pe care le tot repetăm, de care nu ne pare rău şi pe care nu le spovedim la preotul duhovnic? Iată de ce aceasta este ziua tânguirii, zi de doliu duhovnicesc, pentru că toţi suntem co-participanţi la Pătimirile Domnului şi la Răstignirea Sa.

Adevărata ştire, SINGURA ştire este că Hristos a murit pentru fiecare dintre noi! Şi scopul pentru care a făcut asta este ca prin moartea Lui să ne învieze pe noi din moartea păcatului – dar cât de greu este de înţeles acest act de infinită dragoste, din partea Domnului şi Dumnezeului nostru! El, făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute, făcătorul nostru stă umilit la picioarele noastre şi ne suportă toate: nedreptăţile, injuriile, bârfele, desfrânările, invidia, lenevirea, lăcomia, ne-milostivirea, judecarea aproapelui, pe toate le suportă, aşteptând. Şi oare de ce aşteaptă şi nu „trece la acţiune”, de ce nu este El eroul cel aşteptat de noi, eroul pe care-l cunoaştem din poveşti, din cărţi, din filme? Pentru că El nu este aşa! Iisus nu dă buzna, nu forţează, în schimb: „Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine”, iar când Sf. Ap. Petru se opune spălării picioarelor, Domnul îl avertizează: “De nu te spăl, n-ai parte cu Mine”. Domnul nu forţează, ci ne lasă liberi să alegem, pentru ca fiecare să merităm mântuirea: iată cât este de drept, de bun şi de iubitor!

Cântăm la Prohod că atunci când Hristos-Viaţa a fost pus în mormânt, s-au înspăimântat îngerii, “Plecăciunea Ta cea multă preamărind”. Ce este această “plecăciune”? Smerenia, pogorârea, umilinţa Mântuitorului, de a împărtăşi condiţia omului muritor şi de a sluji până acolo încât dă posibilitatea mântuirii celor care Il răstignesc! Îngerii se miră şi cum poate Viaţa să intre în mormânt, cum poate Cel ce a făcut pământul să intre într-un mormânt mic, de om. În afară de spaima şi uimirea îngerilor, toată făptura s-a schimbat, împreună-pătimirea cu Hristos-Făcătorul căpătând o dimensiune cosmică: “Luna, soarele se întunecă-mpreună, Doamne, şi robi binevoitori Ţi s-au arătat şi în mantii negre s-au înveşmântat”. Tot la Prohod cântăm ce datorăm Domnului: “Cuvine-se, dar, să cădem Ia Tine, Ziditorul, Cela ce pe cruce mâinile Ţi-ai întins, şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău. Cuvine-se, dar, să-Ţi dăm slava-a toate Ziditorul, căci din patimi Tu ne-ai scos, prin patima Ta, şi din stricăciune toţi ne-am izbăvit”, sau “Neamurile toate laudă-ngropării Ţi-aduc, Hristoase-al meu”.

Astfel, aceasta este singura ştire care ne interesează astăzi, iar pe toate celelalte să le lăsăm de-o parte („Toată grija cea lumească să o lepădăm„), pentru că nimic nu se compară cu aceasta: astăzi se face nouă mântuire cu preţul Celui mai Scump Trup şi Sânge, cu cea mai adâncă suferinţă şi cea mai mare Jertfă a tuturor timpurilor – Hristos Dumnezeu se dă pe Sine la iad pentru noi, pentru ca apoi să Învieze, biruind moartea, pentru ca şi noi să o putem birui în El şi să avem viaţă veşnică. Mormântul Domnului este laboratorul învierii noastre. Să cinstim pe Hristos cum se cuvine, să-i cerem în rugăciune să ne dăruiască credinţă puternică, să simţim cum El înviază sufletele noastre din egoism, din păcat, din izolarea de El. Să lăsăm măcar astăzi de o parte celelalte lucruri care ne abat atenţia de la singurul lucru care contează: MÂNTUIREA NOASTRĂ, pe care o datorăm Lui Hristos, Mântuitorul nostru.


Legături:


4 comentarii on “Hristos a murit pentru noi – adevărata şi singura „ştire””

  1. […] Hristos a murit pentru noi – adevărata şi singura “ştire” Singura “ştire” care contează astăzi este aceea că HRISTOS A MURIT PENTRU NOI. Dar, ne-am putea întreba, de ce contează atât de mult, ce e atât de important în Pătimirea Domnului, în Răstignirea si Moartea Sa pe Cruce şi de ce toate celelalte nu sunt importante? […]

  2. […] rele lumii, dar nu vom putea niciodată să le ducem în spinare, pe Golgota, cum a făcut Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Atunci, la ce bun să le măsurăm […]

  3. […] Hristos a murit pentru noi – adevărata şi singura “ştire” […]


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s